Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje projekty z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej dwóch beneficjentów. Dotacja to ponad 4,1 mln zł, a pożyczki niemal 220 tys. zł. Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej dotyczą Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Kraplewa oraz Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek z Kwidzyna. Inwestycje pozwolą zredukować zużycie energii pierwotnej i końcowej oraz wykorzystać odnawialne źródła energii (OZE). Obie inwestycje będą miały także walor proklimatyczny, ponieważ pomogą zredukować emisje gazów cieplarnianych do atmosfery – przekonuje NFOŚiGW.

Kolejne termomodernizacje budynków – tego dotyczą prace

Jak poinformował NFOŚiGW, termomodernizacja w Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Kraplewa w woj. warmińsko-mazurskim zostanie przeprowadzona do czerwca 2025 r. Obejmie swoim zakresem budynek zboru metodystycznego. Zostanie zamontowana tam pompa ciepła. Zmodernizowane zostanie m.in. oświetlenie i zainstalowana zostanie fotowoltaika. Dzięki inwestycji beneficjent uzyska ponad 430 m2 powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza.

Modernizacja energetyczna budynków Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek obejmie ocieplenie dwóch budynków. Domu rekolekcyjnego oraz budynku zakonnego zlokalizowanych w Kwidzynie w woj. pomorskim. Efektem ma być m.in. ponad 1880 m2 powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza. W ramach termomodernizacji podjęte zostaną takie działania jak ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, dachów, stropodachów). Poza tym wykonawcy naniosą tynk ciepłochronny na ściany zewnętrzne nadziemne i wymienią okna oraz drzwi. Zakres inwestycji przewiduje wykorzystanie pracy pompy ciepła oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych – tłumaczy Fundusz.

Termomodernizacja obniży zapotrzebowanie na energię

Jak przekazał NFOŚiGW, aktualnie budynki użytkowane przez obu beneficjentów charakteryzują się dużym zużyciem energii. Ich termomodernizacja pozwoli na redukcję zapotrzebowania na oba jej rodzaje, czyli energię cieplną i elektryczną. Poprawi także komfort korzystania z pomieszczeń oraz instalacji w obiektach.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 23 sierpnia br. w Warszawie. Podpisali je Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, oraz ks. Artur Poganiacz, pastor zboru, i siostra Jadwiga Turczyńska OSB. Kolejne termomodernizacje budynków otrzymają wsparcie finansowe z programu „Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu