Termomodernizacje budynków w Katowicach

Termomodernizacje budynków w Katowicach. Ponad 6 mln zł unijnego dofinansowania

Katowice pozyskały ponad 6 mln zł unijnego dofinansowania do kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków – chwali się Urząd Miasta Katowice (UM). Z unijnym dofinansowaniem remont przejdą Szkoła Podstawowa nr 65 przy ul. Kukułek 2a oraz budynek przy ul. Granicznej 27, w którym mieści się Centrum Usług Wspólnych. To nie jedyne termomodernizacje budynków w Katowicach planowane na najbliższy czas.

Termomodernizacje budynków w Katowicach – stolica województwa liderem regionu

Katowice są liderem w województwie śląskim jeśli chodzi o realizację projektów, których celem jest poprawienie jakości powietrza. Jako miasto dofinansowujemy wymianę starych systemów grzewczych na nowe i ekologiczne, a także realizujemy liczne projekty związane z termomodernizacją budynków w Katowicach. Z jednej strony inwestujemy w budynki użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola, biblioteki, a z drugiej remontujemy budynki mieszkalne. Tylko w ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy blisko 66 mln zł – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Termomodernizacje budynków w Katowicach

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajdują się dwie inwestycje Miasta Katowice – „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Granicznej 27”. Zakres projektów obejmuje prace przygotowawcze, prace termomodernizacyjne, a także roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, budowę instalacji fotowoltaicznej w przypadku budynku przy ul. Granicznej 27, nadzory oraz promocję projektów – wylicza magistrat. Całkowita wartość projektów to ponad 10,7 mln zł, a unijne dofinansowanie to nieco ponad 6,3 mln zł.

Termomodernizacje budynków w Katowicach są realizowane by ograniczyć niską emisję

Miasto Katowice konsekwentnie dąży do ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, w tym z zastosowaniem OZE oraz wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Do tej pory w perspektywie finansowej 2014-2020 Miasto Katowice pozyskało dofinansowanie w ramach RPO oraz POIiŚ dla 61 budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, na łączną kwotę 75 576 048,65 zł, wliczając w to budynki przy ul. Kukułek 2a oraz Granicznej 27 – podała Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich UM.

34 mln zł na termomodernizacje budynków w mieszkalnych Katowicach

Warto przypomnieć, że w 2021 r. miasto planuje wydać ponad 34 mln zł na termomodernizacje budynków mieszkalnych. W ubiegłym roku Katowice realizowały inwestycje o wartości blisko 66 mln zł, z czego termomodernizacje w samych budynkach użyteczności publicznej miały łączną wartość ponad 59 mln zł. – Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Oprócz działań będących w trakcie realizacji, mamy już także konkretne plany związane w inwestycjami na ten rok. Obejmą one zarówno termomodernizacje budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 34 mln zł – podsumował Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Katowice.

Prace termomodernizacyjne przekładają się na jakość powietrza w Katowicach, ale mają także walor estetyczny. W ramach inwestycji odnawiane są elewacje budynków, co poprawia jakość wizualną przestrzeni publicznej w mieście – podkreśla katowicki magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Sławomir Rybok

reklama