Termomodernizacja zakończona

Od września br. pacjenci Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie mogą już korzystać z wyremontowanej części szpitala. Przez kilka miesięcy w budynkach trwały prace termomodernizacyjne.
Dzięki środkom unijnym udało się zrealizować projekt pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej”.
 
Zakres prac objął docieplenie trzech budynków szpitala, budowę niezależnych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej systemów solarnych dla węzłów ciepła (w przychodni i w budynku administracyjno-biurowym), modernizację przyłączy sieci cieplnej, wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz modernizację zasilania awaryjnego w energię elektryczną.
 
Inwestycja pochłonęła ponad 2,7 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 1,1 mln zł.
 
Na podstawie: www.mazovia.pl

Partner Portalu

Partner Portalu