Termomodernizacja zabytkowych obiektów

Termomodernizacja zabytkowych obiektów w Poznaniu

Najstarsza świątynia lewobrzeżnej części Poznania – kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia, wraz z przylegającymi obiektami – zostanie poddana gruntownej termomodernizacji. Poznański Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ponad 4,7 mln zł dotacji i przeszło 524 tys. zł pożyczki na poprawę efektywności energetycznej zabytkowych budynków.

Udzielenie wsparcia finansowego umożliwia program priorytetowy Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Umowę potwierdzającą przekazanie środków podpisali 9 października br. w Poznaniu Piotr Woźny, prezes Zarządu NFOŚiGW oraz ks. Dariusz Michalski, przełożony poznańskiego Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego.

Termomodernizacja zabytkowych obiektów w Poznaniu ze wsparciem NFOŚiGW

Jak podaje NFOŚiGW, wszystkie zabudowania przeznaczone do gruntownego remontu znajdują się w rejonie Starego Miasta w Poznaniu. Termomodernizacja kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej wraz z kamienicą i oficyną zostanie przeprowadzona do końca 2021 r. Koszt całkowity inwestycji sięgnie kwoty ponad 5,2 mln zł.

Celem projektu jest zastosowanie usprawnień termomodernizacyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania energią dla obiektów zabytkowych. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmie: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę i docieplenie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego (źródła ciepła i instalacji ogrzewania) oraz modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach przedsięwzięcia powstanie też instalacja wykorzystująca fotowoltaikę i pompy ciepła, czyli odnawialne źródła energii (OZE), wymienione zostanie także oświetlenie na oprawy LED-owe. Ponadto uwzględniono działania związane z przygotowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem, w tym wykonanie audytu energetycznego ex-ante, wykonanie dokumentacji przetargowej, opracowanie opinii ornitologicznej, a także stworzenie dokumentacji technicznej i odbioru przedsięwzięcia.

Jak podaje NFOŚiGW, termorenowacja zabytkowych obiektów przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Będzie to m.in. redukcja emisji CO2 (159,70 Mg/rok). Zmniejszy się również zużycie energii pierwotnej (3 431,47 GJ/rok). Co więcej, ilość wytworzonej energii z OZE sięgnie 207,07467 MWh/rok, przy czym energii elektrycznej – 36,99967 MWh/rok, a energii cieplnej – 612,27 GJ/rok.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW