Termomodernizacja w walce o czyste powietrze

Termomodernizacja w walce o czyste powietrze

Do końca 2019 r. 21 miejskich budynków w Katowicach czeka termomodernizacja – poinformował tamtejszy magistrat.

Inwestycja warta jest 44,5 mln zł i zostanie wsparta przez fundusze unijne kwotą niemal 22,2 mln zł.

O takiej decyzji, 10 maja br., poinformował Zarząd Województwa Śląskiego.

Termomodernizacja w walce o czyste powietrze w Katowicach z dofinansowaniem

Jak przekonuje Urząd Miasta Katowice (UM), termomodernizacja to część kompleksowych działań, które są wyrazem troski miasta o środowisko i czyste powietrze. – W walce o czyste powietrze najbardziej efektywne są działania, które są prowadzone przez cały rok w wielu różnych sferach. Dlatego pozyskanie ponad 22 mln zł na termomodernizację 21 miejskich budynków doskonale wpisuje się w inne nasze działania, takie jak wymiana kotłów węglowych, inwestowanie kilkuset milionów złotych w komunikację publiczną czy też spotkania edukacyjne – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak wskazuje UM, Zarząd Województwa Śląskiego wybrał zadania, które uzyskają dofinansowanie z funduszy unijnych. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się aż pięć projektów Katowic. Są to projekty pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I, II, IV oraz VII etap”, a także „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach”. Celem tych inwestycji jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej.

To już kolejny wielki sukces miasta w kwestii pozyskiwania środków na kompleksową termomodernizację budynków. Katowice po raz kolejny pozyskały Fundusze Unii Europejskiej na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej. Dzięki temu kolejne 21 budynków użyteczności publicznej miasta – w tym tak istotne, jak Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły podstawowe, miejskie przedszkola – zostanie poddane pracom budowlanym, mającym na celu ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej. Pozwoli to na spore zmniejszenie kosztów utrzymania tych obiektów – komentuje Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich UM.

Projekty, które pozyskały dofinansowanie zostały wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 dla Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice

partner merytoryczny

 

reklama