Termomodernizacja w Rybniku

Termomodernizacja w Rybniku

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że ruszyły prace związane z termomodernizacją kolejnych miejskich budynków.

Roboty obejmą m.in. Zespół Szkół Technicznych oraz kompleksu zabudowań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) – pływalnia, sala gimnastyczna, pawilon judo.

Termomodernizacja w Rybniku z dofinansowaniem

W budynkach MOSiR-u zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów/dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściowym zamurowaniem otworów, remont tarasu zewnętrznego, wymianę instalacji c.o., wymianę i rozbudowę wentylacji mechanicznej.
Z kolei w Zespole Szkół Technicznych wykonywane jest ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu/dachu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. oraz wymiana węzła cieplnego.

Prace realizowane są w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.3 IV „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Jak podaje UM, przedmiotem, wartego w sumie blisko 24 mln zł, projektu jest kompleksowa termomodernizacja 19 obiektów użyteczności publicznej na terenie Rybnika (przedszkoli, szkół oraz obiektu MOSiR). Unijne dofinansowanie wynosi przeszło 19 mln zł.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. L. Tyl

reklama