Termomodernizacja szpitali

Termomodernizacja szpitali kardiologicznych

Uzdrowiskowy Szpital Kardiologiczny oraz Dziecięcy Szpital Kardiologiczny w Rabce-Zdroju zostaną zmodernizowane. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 25 sierpnia 2023 r. podpisał umowę ze spółką Uzdrowisko Rabka. Fundusz przekaże na ten cel ponad 5 mln zł – oznajmił NFOŚiGW.

Termomodernizacja szpitali kardiologicznych zmniejszy koszty eksploatacji budynków

Projekt „Termomodernizacja budynków Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego oraz Dziecięcego Szpitala Kardiologicznego w Rabce-Zdroju” ma na celu ograniczenie zużycia energii. Jego rezultatem będzie również zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków. Zakończenie prac przewidziano na koniec czerwca 2026 r. – wskazał NFOŚiGW.

– Z punktu widzenia środowiskowego szpitale są centrami, które naturalnie muszą wykorzystywać dużo energii – najlepiej zielonej i jak najtańszej – by działać stabilnie w każdych warunkach. A jednocześnie w sposób przyjazny dla okolicy. Poprzez termomodernizację budynki Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego oraz Dziecięcego Szpitala Kardiologicznego, obok regularnych oszczędności energetycznych, zyskają także poprawę warunków opieki nad pacjentami. Szpitale będą mogły liczyć na obniżenie opłat za korzystanie z energii. Zwiększą tym samym pulę środków finansowych, które będą mogły być przeznaczone na inne cele związane z ochroną zdrowia – podkreślił Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Jakie prace obejmie termomodernizacja szpitali kardiologicznych?

Jak tłumaczy NFOŚiGW, w ramach termomodernizacji obiektów zostaną ocieplone przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy). Wymienione zostaną okna i drzwi. Zmodernizowane zostaną instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Prace termomodernizacyjne będą polegać również na modernizacji źródła ciepła, wykorzystaniu energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne) i opomiarowaniu budynków. Zastosowanie znajdzie też system zarządzania energią typu BMS.

Aktualnie budynki objęte termomodernizacją charakteryzują się stosunkowo dużym zużyciem energii. Szpitale nie są zaopatrzone w efektywną kontrolę zużycia energii oraz nie wykorzystują energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu pozwoli na skuteczną, bieżącą kontrolę zużycia energii poprzez wprowadzenie systemu zarządzania nią. Zmiana spowoduje zmniejszenie zużycia energii i emisji COoraz redukcję kosztów utrzymania szpitali.

Dzięki temu przedsięwzięciu ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 63,88 MWh w skali roku. Szacowany roczny spadek emisji CO2 to 252,8 ton. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oszacowano na 3436,17 kWh – przekazał NFOŚiGW.

Podpisanie umowy

Umowa została podpisana 25 sierpnia 2023 r. w Rabce-Zdroju. Sygnowali ją Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, oraz Anna Źrubek, przedstawicielka beneficjenta – prezesa Zarządu Uzdrowisko Rabka.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu