Termomodernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja placówek oświatowych

Od 2004 r. Kraków realizuje program termomodernizacji miejskich placówek oświatowych. Dotychczas prace tego typu wykonano w 90 budynkach oświatowych – podkreśla Urząd Miasta Krakowa (UM).

Wśród korzyści płynących z tego typu przedsięwzięć magistrat wylicza: oszczędność energii, redukcję emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawę estetyki. W przypadku budynków, z których na co dzień korzystają uczniowie, termomodernizacja ma istotny walor edukacyjny. Jest bowiem przykładem inwestycji, której beneficjentami są nie tylko miasto i mieszkańcy, ale także środowisko przyrodnicze – zaznacza UM.

Magistrat zaznacza przy tym, że w Krakowie termomodernizacja prowadzona jest na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że miasto pozyskuje dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), a drugi to inwestycje, których koszt pokrywany jest ze środków własnych gminy.

Termomodernizacja placówek oświatowych – podsumowanie w Krakowie

Od 2017 r. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie realizuje trzyletni projekt pn. „Termomodernizacja budynków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość tego projektu sięga ponad 22,5 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi ponad 12,6 mln zł (60%). Środki te zostały zarezerwowane na termomodernizację 27 budynków oświatowych. W ubiegłym roku przeszło ją 11 obiektów. W 2018 r. do termomodernizacji przeznaczono 10 budynków, z czego w czterech prace już się zakończyły. W przyszłym roku w ramach ZIT termomodernizacja zostanie przeprowadzona w kolejnych sześciu budynkach.

Jak już wspomniano, niezależnie od projektu prowadzonego w ramach ZIT, Kraków wykonuje termomodernizację budynków oświatowych finansowaną tylko z własnych środków. W 2018 r. prace realizowane są w tym układzie w 16 obiektach.

Plany termomodernizacji budynków oświatowych na lata 2019 – 2020 oparte są o środki finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – i zakładają wydatki rzędu 6 mln zł w każdym roku. Pozwolą one na wykonanie termomodernizacji w kolejnych 10–12 budynkach.

Przy okazji krakowski magistrat tłumaczy co kryje się pod pojęciem termomodernizacja. To według UM, szereg działań związanych z ociepleniem budynków oraz poprawą ekonomii i jakości ich użytkowania. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzany jest audyt energetyczny budynku, który pozwala ustalić, które elementy wymagają modernizacji. W zależności od stwierdzonych potrzeb prace obejmują m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację instalacji c.o. bądź wymianę zasobników ciepłej wody użytkowej.

Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania, dając wymierne oszczędności – podkreśla UM. Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań ma też aspekt ekologiczny – pozwala bowiem zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku węgla i pyłów PM10 i PM2,5. Ponadto poprawia się komfort użytkowania budynku (lepsza izolacja termiczna, wyciszenie) oraz jego estetyka (odnowienie elewacji).

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny