Termomodernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja placówek oświatowych w Koszalinie

Ponad 7 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (RPO) pozwoli na termomodernizację trzech przedszkoli, żłobka oraz Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie.

Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisali, 6 listopada br. w Koszalinie, Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i Piotr Jedliński, prezydent Koszalina – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

Termomodernizacja placówek oświatowych w Koszalinie z dofinansowaniem z RPO

Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w żłobku „Skrzat”, w budynkach przedszkoli nr 13, 14 i 15 oraz w Zespole Szkół nr 7. Inwestycja obejmować będzie m.in. wymianę centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej czy docieplenia ścian. Wartość całkowita inwestycji to 10,4 mln zł.

– Bardzo się cieszę, że kolejne środki trafiają do Koszalina. Gratulacje dla Prezydenta za dobrze przygotowane wnioski. Inwestycja ruszy na początku przyszłego roku, ale przed miastem jeszcze ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców – mówił wicemarszałek Sobieraj.

Jak zaznacza UMWZ, zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2022 r.

Urząd marszałkowski podaje także szacowane efekty ekologiczne działań termomodernizacyjnych. W wyniku realizacji inwestycji roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 762,53 CO2/rok. Nastąpi również zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w termomodernizowanych budynkach. Ma ono spaść o 2234894 kWh/rok. Zmniejszeniu ma też ulec zużycie energii końcowej – o 6152,91 GJ/rok. Modernizacja energetyczna budynków pozwoli również na oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej – o 6125,36 GJ/rok.

Projekt modernizacji koszalińskich budynków jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej RPO. O dofinansowanie mogły starać się: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST i osoby prawne JST.

Jak podaje UMWZ, do dofinansowania wybrano projekty, które przyczyniały się do zmniejszona energochłonności budynków wielorodzinnych i publicznych. W ramach działania 2.5 do dofinansowania zatwierdzono 32 projekty. Łączna wartość całkowita przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie wynosi ponad 109 mln zł.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny