Termomodernizacja, inwestycje wodno-ściekowe i ścieżki rowerowe

Termomodernizacja, inwestycje wodno-ściekowe i ścieżki rowerowe

12 września br. odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P), wśród dofinansowanych przedsięwzięć znajdują się także projekty zakładające termomodernizację budynków użyteczności publicznej, modernizację infrastruktury wodno-ściekowej i budowę dróg rowerowych.

Termomodernizacja, inwestycje wodno-ściekowe i ścieżki rowerowe z dofinansowaniem z RPO

Jedenaście przekazywanych umów dotyczy termomodernizacji. Modernizacją energetyczną zostaną objęte budynki szkół, przedszkoli, remiz strażackich, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej. Dla przykładu UMWK-P podaje, że na projekt realizowany przez miasto Grudziądz trafi blisko 4,5 mln zł wsparcia. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksową modernizację energetyczną dwóch szkół licealnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Duże, warte prawie 7 milionów złotych przedsięwzięcie przygotowała też gmina Świecie nad Osą, w której termomodernizację przejdą budynki Urzędu Gminy, Zespołu Szkół i Placówek nr 1, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekty dotyczące modernizacji gminnej infrastruktury wodno-ściekowej zrealizują natomiast gminy Kowalewo Pomorskie, Łabiszyn oraz Lubicz. Ten ostatni przygotował wartą 12 mln zł inwestycję, która pozwoli uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie lubickiej aglomeracji.

Dofinansowanie trafi także na budowę ścieżek rowerowych w Grudziądzu oraz wzdłuż dróg gminnych i wojewódzkich w gminach Brodnica, Kęsowo i Waganiec.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner merytoryczny

 

reklama

reklama

reklama

reklama