Termomodernizacja i panele fotowoltaiczne

Termomodernizacja i panele fotowoltaiczne w Zegrzu

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt zakładający modernizację energetyczną Zespołu Szkół w Zegrzu otrzyma blisko 1,4 mln zł dofinansowania.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) podaje, że środki na ten cel pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO).

Termomodernizacja i panele fotowoltaiczne w Zegrzu z dofinansowaniem z RPO

Mazowiecki urząd marszałkowski podkreśla, że termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków. Nadmierne straty ciepła powodowane są przez np. złą izolację przegród zewnętrznych, nieszczelne okna i drzwi, a także źle funkcjonujące instalacje grzewcze. To przyczynia się do wysokich kosztów użytkowania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Dlatego warto poddawać budynki kompleksowej termomodernizacji – podkreśla UMWM.

W ramach projektu termomodernizację przejdzie budynek Zespołu Szkół w Zegrzu. Prace obejmą m.in. docieplenie styropianem ścian zewnętrznych starej części budynku szkoły. Z kolei wełną mineralną docieplone zostaną stropodach i dach nad salą gimnastyczną. Wymienione zostaną też okna i docieplona podłoga w sali gimnastycznej. Modernizację przejdzie także system ogrzewania i instalacja centralnego ogrzewania. Dodatkowo na dachu zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Jak wskazuje UMWM, realizacja projektu przyczyni się do oszczędzania energii. Pozwoli także uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem obiektu latem.

Umowę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” podpisali Wiesław Raboszuk, wicemarszałek i Artur Krzysztof Borkowski, burmistrz oraz Monika Ordak, skarbnik miasta i gminy Serock, która to gmina jest beneficjentem.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na niemal 2,8 mln zł, a wielkość wsparcia z RPO sięgnie blisko 1,4 mln zł. Środki zostały przyznane w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner merytoryczny