Termomodernizacja i Jessica2

Termomodernizacja i Jessica2

Wczoraj w urzędzie marszałkowskim w Poznaniu podpisana została pierwsza umowa na projekt termomodernizacyjny realizowany w ramach inicjatywy Jessica 2.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił jednej z poznańskich wspólnot mieszkaniowych 1,2 mln zł pożyczki na kompleksową modernizację energetyczną jej budynku.

Termomodernizacja i Jessica2 – pierwsza umowa podpisana

Finansowanie projektu możliwe jest dzięki podpisaniu Umowy o Finansowanie, która została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK. Warto dodać, że Województwo Wielkopolskie przeznaczyło ponad 173 mln zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) na inwestycje z zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Pożyczki oferowane w ramach Jessica 2 stanowią kontynuację dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych przez Województwo Wielkopolskie w trakcie wdrażania Inicjatywy Jessica w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę wiodącą rolę naszego regionu w wykorzystaniu instrumentów finansowych, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się przeznaczyć najwyższą kwotę w Polsce na wsparcie projektów w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych i poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym, a także mieszkaniowym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podpisanie pierwszej umowy inwestycyjnej, wspierającej przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Województwie Wielkopolskim, jest przełomowym wydarzeniem we wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach Jessica 2. Jako pierwsi w Polsce, dzięki wspólnym staraniom Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomiliśmy nabór wniosków na pożyczki dla inwestorów zarówno z zakresu efektywności energetycznej oraz rewitalizacji obszarów problemowych. Tym bardziej cieszy nas zainteresowanie oferowanymi produktami finansowymi – powiedział Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Termomodernizacja – zakres prac

Podpisanie umowy inwestycyjnej umożliwi wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzenie prac w budynku mieszkalnym z 1962 r. zaplanowane roboty polegać będą m.in. na ociepleniu ścian i dachu oraz na wymianie instalacji c.o. w części wspólnej, co poprawi efektywność energetyczną obiektu o ponad 26%. Realizacja projektu pomoże zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 117,8 tony ekwiwalentu CO2/rocznie oraz zmniejszy koszty zużycia energii w 70 gospodarstwach domowych na łączną kwotę ponad 51 tys. zł w ciągu roku. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW), zakończenie projektu zaplanowano na IV kwartał 2018 r.

Warto dodać, że pożyczkę udzielono wspólnocie na atrakcyjnych zasadach finansowych, gdyż wysokość jej oprocentowania wynosi 0,5% w skali roku, a BGK nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu udzielania i obsługi pożyczki.

Fundusze unijne to nie tylko spektakularne inwestycje infrastrukturalne. To również ważne projekty o mniejszej skali, które obejmują m.in. rewitalizację zdegradowanej tkanki miejskiej i poprawę efektywności energetycznej budynków. Pierwszy projekt termomodernizacyjny w programie Jessica 2, będący efektem współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej, to przykład działania które poprawia jakość życia mieszkańców Poznania. Zrównoważony rozwój społeczny to także jeden z ważnych celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, którego realizację wspiera BGK – podkreśla Przemysław Cieszyński, wiceprezes Zarządu BGK.

Projekty wspierane w ramach Jessica 2 w Wielkopolsce służą poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Równolegle do projektów termomodernizacyjnych, w ramach Inicjatywy Jessica 2, wspierane są inwestycje rewitalizacyjne, na które przeznaczono kwotę 112,60 mln zł ze środków WRPO 2014+. Również w ich przypadku podmiotem udzielającym finansowania jest BGK.

Na zdjęciu od prawej: Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK oraz Zofia Marianowska i Alicja Ratajak ze Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. UMWW

reklama

 

reklama

reklama