Termomodernizacja w Gdyni

Termomodernizacja w Gdyni

Zakończył się pierwszy z trzech etapów inwestycji, w ramach którego zmodernizowano energetycznie siedem mieszkalnych budynków w Gdyni.

Jak podkreśla Urząd Miasta Gdyni (UM), oznacza to lepsze zabezpieczenie przed utratą ciepła, a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej zużycie. Dla gospodarstw domowych to oczywiste oszczędności, a dla środowiska poprawa jakości powietrza. Kolejne etapy projektu realizowane będą w roku bieżącym i następnym.

Termomodernizacja w Gdyni – pierwszy etap

W ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”, prace termomodernizacyjne przeprowadzone zostaną łącznie w 14 budynkach.

W palecie działań zaplanowanych w ramach termomodernizacji przewidziano m.in. przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę dwufunkcyjnych węzłów cieplnych, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnicznych i stropodachów, a także wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

W grudniu ub.r. zakończył się pierwszy etap inwestycji, w ramach którego zmodernizowano energetycznie siedem budynków. Lepszą klasę zużycia energii zyskały łącznie 302 lokale mieszkalne znajdujące się w tych budynkach. W rezultacie przeprowadzonej modernizacji nastąpić ma istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w efekcie zużycie energii pierwotnej – od ok. 47% do 89% w zależności od budynku.

Gdyński magistrat zwraca uwagę także na środowiskowy aspekt działania. Oprócz znacznej oszczędności w zużyciu energii, głęboka modernizacja energetyczna budynków przyniesie bowiem efekt w postaci lepszego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy jakość powietrza. W efekcie realizacji projektu nastąpi spadek emisji do atmosfery gazów cieplarnianych (CO2) oraz pyłu PM10.

Realizacja projektu, którego całkowity koszt wynosi niemal 13,2 mln zł jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji unijnej wynosi niemal 7,4 mln zł, co stanowi ponad 59% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część kosztu finansowana jest z budżetu miasta.

Na podstawie gdynia.pl

fot. Aleksander Trafas/UM Gdyni

reklama

 

reklama