Termomodernizacja w walce o czyste powietrze

Termomodernizacja – dotacja dla Rudy Śląskiej

Sześć miejskich projektów z zakresu termomodernizacji otrzymało unijne dofinansowanie – poinformował Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Środki, które pozyskały władze Rudy Śląskiej, przeznaczone zostaną głównie na termomodernizację budynków wielorodzinnych, a w części także na podłączenie ich do sieci centralnego ogrzewania (c.o.).

Unijną dotację otrzyma także szpital miejski, który będzie mógł poddać termomodernizacji dwa budynki w bielszowickiej części placówki.

Termomodernizacja z dofinansowaniem

W sumie łączna wartość przyznanego Rudzie Śląskiej dofinansowania to ponad 9,2 mln zł. Od początku obecnej perspektywy unijnej, na termomodernizację miasto pozyskało już ponad 22,3 mln zł.

Po pieniądzach na termomodernizację placówek oświatowych i budynków użyteczności publicznej sięgamy teraz po środki na poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym. Dodatkowo część z nich chcemy podłączać do sieci ciepłowniczej, co przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Środki, które pozyskało miasto, przeznaczone zostaną na termomodernizację i uciepłownienie 11 budynków wielorodzinnych oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Na wymienione zadania miasto pozyskało dokładnie 8 mln zł, dodatkowo w wyniku rozstrzygniętego właśnie przez Urząd Marszałkowski konkursu w ramach działania „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” ponad 1,2 mln zł na termomodernizację otrzyma także rudzki szpital.

Co istotne, władze miasta zamierzają ponownie skorzystać z możliwości sięgnięcia po unijne dotacje na termomodernizacje. – W trwającym właśnie kolejnym konkursie w tym zakresie planujemy zgłosić dwa zadania, które nie zostały wybrane podczas aktualnego rozstrzygnięcia. Chodzi tu o budynki wielorodzinne przy ul. Jankowskiego 6 i 8 oraz Różyckiego 21. Dodatkowo analizujemy możliwość zgłoszenia jeszcze innych budynków, tym bardziej, że pod koniec maja ogłoszony zostanie jeszcze jeden konkurs na dofinansowanie takich właśnie działań – informuje Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta.

Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już ponad 22,3 mln zł na termomodernizację.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. UM Ruda Śląska

partner merytoryczny