Termomodernizacja bursy w Białymstoku zakończona

Internat w Zespole Placówek Oświatowych (ZPO) Nr 1 w Białymstoku przeszedł termomodernizację. Uczniowie zyskali komfortowe warunki mieszkalne, a samorząd oszczędność energii – podkreślił Urząd Miasta Białystok (UM).

Termomodernizacja bursy podzielona na dwa etapy

Jak wyjaśnił UM, termomodernizacja bursy w ZPO nr 1 została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmował prace związane z dostosowaniem infrastruktury do przepisów przeciwpożarowych. Koszt prac wyniósł ponad 1,6 mln zł. Zakończono je w połowie czerwca 2019 r.

Drugi etap stanowiła termomodernizacja bursy, która kosztowała ponad 6,263 mln zł. Roboty objęły docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę pokrycia dachowego. Wybudowano zewnętrzną windę i platformę dla osób z niepełnosprawnościami. Zmodernizowano instalacje ogrzewania, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano drenaż wokół budynku.

Jak dodał magistrat, inwestycję dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. Projekt obejmował audyt energetyczny i miał na celu poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, X Liceum Ogólnokształcącego oraz internatu przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku.

Na podstawie: bialystok.pl

fot. Marcin Jakowiak

Partner Portalu

Partner Portalu