termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku w Sosnowcu

„Termomodernizacja budynku przy ul. Mariackiej 6 w Sosnowcu” – tak brzmi tytuł projektu, który będzie prowadzony w diecezji sosnowieckiej. Jego realizacja będzie możliwa dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dotacja to niemal 300 tys. zł. Środki z programu „Budownictwo Energooszczędne 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” umożliwią przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku tamtejszej Caritas. Całkowity koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 404 tys. zł. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2023 r. – poinformował NFOŚiGW.

Termomodernizacja budynku w Sosnowcu szansą na poprawę efektywności energetycznej

Jak przekazał NFOŚiGW, głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Prace obejmą m.in. docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych. W zakres robót wchodzi także ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym i wymiana drzwi wewnętrznych na parterze i na poddaszu. Działania skupią się też na wymianie starych i montażu nowych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie znajdą kotły gazowe dwufunkcyjnych i kondensacyjne. Ponadto zaplanowano modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania; instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej. Prace obejmą również wykonanie przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci gazowej wraz z wykonaniem instalacji gazowej w budynku.

Proekologicznie i społecznie

Jak poinformował NFOŚiGW, proekologicznym efektem przedsięwzięcia będzie zmniejszenie emisji CO2 o 47,46 Mg/r. wpisuje się w to również zmniejszenie zużycia energii pierwotnej na poziomie 493,92 GJ/r. Istotne jest też wytworzenie energii cieplnej ze źródeł opalanych olejem i gazem w ilości 210,662 GJ/r.

Warto dodać, że poza aspektem proekologicznym przedsięwzięcie ma bardzo ważny walor społeczny. Wyremontowany obiekt posłuży do świadczenia w nim opieki i pomocy humanitarnej osobom potrzebującym.

Umowa została podpisana 9 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Podpisali ją Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, oraz ks. Przemysław Szot, przedstawiciel beneficjenta, dyrektora Caritasu diecezji sosnowieckiej.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu