Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku – dwa zadania z dofinansowaniem

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie – te dwie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że umowy z beneficjentami podpisali: Marek Bogusławski, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego i Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Projekty w znaczący sposób poprawią możliwości energetyczne obiektów oraz ograniczą emisję gazów cieplarnianych, na czym nam bardzo zależy – zaznaczył wicemarszałek Bogusławski.

Gratulujemy tych inwestycji, dzięki którym istniejące budynki staną się nowoczesne. Poprzez zmniejszenie zużycia paliwa oraz ochronę środowiska naturalnego zostanie podniesiony komfort mieszkańców – dodał Marek Jońca.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie i termomodernizacja budynku

W ramach projektu „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie” przewiduje się ocieplenie stropu nad pierwszym piętrem wełną mineralną. Przewidziano także zastąpienie istniejącego kotła centralnego ogrzewania (c.o.), systemem opartym o odnawialne źródła energii (OZE), zasilanym częściowo z projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W ramach prac przewiduje się także wymianę oświetlenia na ledowe oraz montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,875 kWh. Koszt całkowity projektu oszacowano na niemal 693 tys. zł, a wartość dofinansowania ogółem wynieść ma niemal 587,6 tys. zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Z kolei w ramach projektu, którego celem jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie, planowane są: docieplenie stropodachu, ścian w gruncie i ścian zewnętrznych oraz cokołów. Przedsięwzięcie obejmuje także wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody, a także montaż instalacji wykorzystującej OZE w postaci powietrznej pompy ciepła. Inwestycja obejmuje również modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę punktów świetlnych. Koszt całkowity projektu ma wynieść ponad 2 mln zł, podczas gdy wartość dofinansowania ogółem sięgnąć ma 1,3 mln zł.

Termomodernizacja budynku

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UMWŚ

reklama