Termomodernizacja budynków przychodni

Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia zakończona

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (ZBK) zakończył termomodernizację 33 budynków przychodni zdrowia, znajdujących się w zasobie Gminy Miejskiej Kraków – informuje Urząd Miasta Krakowa (UM). Termomodernizacja budynków przychodni prowadzona była od 2015 r.

Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia – poprawa efektywności energetycznej i walorów estetycznych

Jak zaznacza UM, prace, których przedmiotem była termomodernizacja budynków przychodni zdrowia przeprowadzono w ramach dwóch komplementarnych projektów. Pierwszy z nich to „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie”, a drugi –  „Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie”.

Głównym celem podjętych prac było zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach przychodni zdrowia w Krakowie. Przeprowadzone działania pozwoliły również na poprawę walorów estetycznych modernizowanych budynków przychodni zdrowia. Korzystne zmiany, jakie zaszły, zostały zauważone zarówno przez najemców lokali przeznaczonych na świadczenia zdrowotne, jak i samych pacjentów. Ponadto termomodernizacja pozwoliła na obniżenie wysokości stałych kosztów – podkreśla krakowski magistrat.

Jak wskazuje UM, termomodernizacja objęła zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i w strukturze budynków oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Ponadto zadbano o docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także o wymianę bądź regulację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.). Zgodnie z założeniami projekty termomodernizacji przewidują  uzyskanie oszczędności energii i wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie Krakowa.

Termomodernizacja budynków przychodni i rewitalizacja terenów wokół

Krakowski magistrat zaznacza, że dodatkowo wykonano rewitalizację terenów wokół budynków przychodni zdrowia. Poprawiła ona funkcjonalność nieruchomości, np. poprzez budowę chodników czy terenów zieleni. Jest to widoczne przy budynku przychodni na os. Jagiellońskim 1. Na kilku budynkach zamontowano budki dla jerzyków, kopciuszków, a także wróbli, kawek i sikor oraz schrony dla nietoperzy – dodaje UM.

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r. Na realizację zadania przeznaczono łącznie blisko 25 mln zł. Wartość dofinansowania z funduszy UE wyniosła ponad 12 mln zł.

Prace prowadzone były m.in. w budynkach przychodni zdrowia na os. Centrum B 11A, os. Jagiellońskim 1, przy ul. Kamedulskiej 70, ul. Królowej Jadwigi 203, ul. Młodej Polski 7 i na os. Na Skarpie 27.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. UM Krakowa

 

reklama