Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Termomodernizacja budynków mieszkalnych – ponad 16,9 mln zł dla Rybnika

W rybnickim magistracie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła” – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Dokument sygnowali: Tomasz Bednareki, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) i Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych ze wsparciem z Funduszu Spójności

Na mocy podpisanej umowy do Rybnika trafi ponad 16,9 mln zł bezzwrotnej dotacji z Funduszu Spójności, która pokryje znaczącą część wartej przeszło 24,2 mln zł inwestycji. Dofinansowanie przyznano w konkursie w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – dodaje UM.

Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że jest to też miasto, które robi chyba najwięcej, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć. Przypomnę tylko, że w poprzedniej edycji konkursu to do Rybnika trafiła, największa na Śląsku dotacja ok. 25 mln zł na likwidację niskiej emisji. W tej edycji – 17 mln, to znowu największa dotacja wśród samorządów naszego województwa. Co ważne, Rybnik to również najwięcej w województwie śląskim złożonych i realizowanych wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Serdecznie gratuluję i życzę dalszej determinacji i podobnego zaangażowania w kolejnych konkursach – podkreślił prezes Bednarek.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych – realizacja w latach 2021-2022

Dofinansowany projekt obejmuje swoim zakresem roboty termomodernizacyjne w 27 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce. Realizacja projektu jest planowana na lata 2021-2022 – wyjaśnia UM i dodaje, że we wszystkich budynkach przestarzałe piece węglowe będą zastąpione źródłami nie generującymi problemu „niskiej emisji”, czyli źródłami gazowymi lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo będą wykonywane roboty termomodernizacyjne polegające na docieplaniu przegród budowalnych, tak aby znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energie cieplną.

Dziękuję pracownikom Wydziału Rozwoju, zaangażowanym w przygotowywanie i perfekcyjne napisanie konkursowych wniosków oraz dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, na którego barkach będzie realizacja wszystkich dofinansowanych inwestycji poprawiających jakość rybnickiego powietrza. To niezwykle ważne, że mamy tak dobry i skuteczny zespół ludzi, dzięki którym miasto poradzi sobie z wyznaniem ratującym nasze zdrowie, życie i czyni nasze miasto piękniejszym – powiedział Piotr Kuczera. – Warto też podkreślić niezwykłe zaangażowanie samych mieszkańców, dzięki którym Rybnik okazał się absolutnym liderem jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji z programu „Czyste Powietrze” na terenie Śląska. Z rybniczanami podpisanych zostało przeszło 1200 umów, a z porad punktu konsultacyjny poświęconego programowi skorzystano prawie 4500 razy – dodał prezydent.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych – kolejny projekt Rybnika

Termomodernizacja budynków mieszkalnych obejmująca 27 budynków to kolejny projekt realizowany przez Miasto Rybnik, który przybliża zasoby komunalne do wyznaczonego celu, jakim jest całkowita eliminacja, do 2025 r., z zasobów miasta źródeł opartych o węgiel – zaznacza UM. Magistrat dodaje też, że obecnie Miasto na zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) realizuje pięć innych dużych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wśród nich znajduje się również projekt „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu” dofinansowany w 2020 r. przez WFOŚiGW kwotą ponad 21,7 mln zł). Wspomniane projekty obejmują swoim zakresem wymianę źródeł węglowych i termomodernizacje w 57 budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez ZGM. Wartość tych inwestycji przekracza 60 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie to 51,5 mln zł. Jest to najbardziej ambitny program realizowany na zasobie komunalnym w Województwie Śląskim – przekonuje UM.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych i wymiana pieców kaflowych

W budżecie miasta na 2021 rok przewidziano realizację inwestycji w 70 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w których znajduje się 1509 mieszkań oraz prawie 2700 przestarzałych źródeł węglowych, głównie pieców kaflowych – wylicza Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. – Wszystkie one zostaną zastąpione albo źródłem gazowym albo budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej, co praktycznie wyeliminuje całą „niską emisję” pyłów generowaną dotychczas przez objęte inwestycjami budynki. Oprócz tego praktycznie w każdym z budynków zostanie zrealizowana termomodernizacja mająca na celu znaczące zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie cieplną. Na koniec 2021 roku spośród 4469 mieszkań wymiany ogrzewania będzie wymagało jeszcze 1050 – podsumowuje dyrektor.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. L. Tyl/UM Rybnika

 

reklama