Termomodernizacja budynków AGH

Termomodernizacja budynków AGH i 5,7 mln zł dotacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udostępni niemal 5,7 mln zł na kompleksową termomodernizację dwóch budynków (D-13 i D-11) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH). Dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Termomodernizacja budynków AGH z dotacją ze środków europejskich

Dwie umowy dotyczące wparcia finansowego działań na rzecz poprawy sprawności energetycznej uczelnianych gmachów zostały podpisane 5 czerwca br. w AGH. Swoje podpisy pod dokumentami złożyli Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW i Henryk Zioło, kanclerz AGH.

Porozumienie przewiduje, że w obu budynkach AGH zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany przy gruncie, a także podłogi. Przewidziano również wymianę okien, grzejników i zaworów termostatycznych. W budynku D-13 nastąpi też wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja węzła cieplnego. Budynek D-11 uzyska nowe drzwi zewnętrzne i wiatrołap z oszkleniem. Zostanie także zamontowana regulacja hydrauliczna instalacji c.o. oraz nowe oświetlenie LED-owe. Dodatkowo obiekt będzie zabezpieczony przed gnieżdżeniem się ptaków.

Wśród efektów środowiskowych, które zostaną uzyskane po ukończeniu obu remontów, należy wymienić zwłaszcza zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. W przypadku obiektu D-13 redukcja wyniesie 519670 kWh rocznie, a w D-11 – 542560 kWh. Ponadto termorenowacja budynku D-13 przyniesie zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 2414 GJ/rok, natomiast w D- 11 uda się w ciągu roku zaoszczędzić 94,14 MWh energii elektrycznej.

Termomodernizacja – ograniczenie emisji

Realizacja obu przedsięwzięć na AGH ma przynieść znaczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Według szacunków, poprawa sprawności energetycznej budynku D-13 spowoduje redukcję na poziomie 160,61 ton równoważnika CO2/rok, a w przypadku D-11 ograniczenie emisji wyniesie 167,74 ton równoważnika CO2/rok. Termomodernizacja budynku D-13 potrwać ma do końca 2022 r., a w D-11 powinna się zakończyć we wrześniu 2021 r.

Dofinansowanie termomodernizacji obu budynków AGH umożliwia I oś priorytetowa POIiŚ. Ujmując rzecz ściślej podstawę dofinansowania daje działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Data podpisania umów (5 czerwca br.) miała swoją dodatkową symbolikę. Tego dnia obchodzony jest bowiem doroczny Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez ONZ w 1972 r. W bieżącym roku mottem Światowego Dnia Ochrony Środowiska była troska o czyste powietrze.

Na jakość atmosfery wydatnie wpływa właśnie termomodernizacja budynków. Jej głównym celem jest bowiem ograniczenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie jej zużycia. Przekłada się to na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym energetycznych. Poprawa sprawności energetycznej budynków powoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych związków chemicznych i pyłów sprzyjających tworzeniu się smogu.

Właśnie takie korzystne zmiany mają być efektem inwestycji przewidzianej do realizacji na mocy umów termomodernizacyjnych zawartych przez NFOŚiGW i AGH. W Krakowie, gdzie zjawisko smogu jest wyjątkowo nasilone, ma to szczególne znaczenie – podkreśla NFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. Zbigniew Sulima/AGH w Krakowie

partner merytoryczny

reklama

 

reklama