Stacja tankowania wodoru

Powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru

Ogólnodostępna stacja tankowania wodoru powstanie na mocy umowy podpisanej 22 sierpnia 2023 r. Umowę podpisali Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i spółka Promet-Plast. Na budowę stacji tankowania NFOŚiGW przekaże ponad 13 mln zł.

Gdzie powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru?

W ramach projektu powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru zlokalizowana w miejscowości Gaj Oławski.

– Stajemy w obliczu kluczowego wyzwania, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, a równocześnie potrzeby zapewnienia powszechnego dostępu do infrastruktury tankowania paliw alternatywnych. Dlatego też powstał program „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Chcemy, aby w całej Polsce powstawały kolejne ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Poprzez wsparcie, określone w warunkach programu, możliwa jest budowa takich stacji wodorowych, jak ta w Gaju Oławskim. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości dla sektora transportu publicznego i indywidualnego oraz spedycji transportu ciężarowego. W zakresie zachowania konkurencyjności na rynku – powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Jak przekazał NFOŚiGW, stacja wyposażona zostanie w trzy dystrybutory posiadające po jedynym punkcie tankowania. Jeden o ciśnieniu 700 barów i dwa o ciśnieniu 350 barów. To pozwoli na tankowanie pojazdów różnego typu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, wózki widłowe itp.). Zakładana maksymalna możliwość tankowania wodoru w stacji to 1200 kg/dzień.

Punkty tankowania wodoru dostosowane do specyfiki lokalizacji

Liczba oraz rodzaj punktów tankowania zostały dostosowane do specyfiki lokalizacji oraz natężenia ruchu generowanego w ich okolicach. To zapewni optymalizację wykorzystania budowanej w ramach projektu infrastruktury tankowania. Wnioskodawca zrealizował rozbudowę infrastruktury zakładu o część związaną z produkcją, magazynowaniem oraz przetwarzaniem wodoru jako nośnika energii.

Budowana instalacja wodorowa składa się z zespołu urządzeń służących przetwarzaniu energii elektrycznej, pochodzącej z własnych źródeł wytwórczych – odnawialnych źródeł energii (OZE) – na czysty wodór. Następnie zostaje on sprężony i zmagazynowany w zbiornikach wysokociśnieniowych, służących jako magazyn energii. Potem wodór jako nośnik energii jest podawany do układu kogeneracyjnego. Tam w wyniku spalania paliwo wodorowe zostaje zamieniane na energię elektryczną oraz energię cieplną wykorzystywaną w procesie absorpcji – wyjaśnił NFOŚiGW.

Co składa się na ogólnodostępną stację?

Fundusz dodał, że na infrastrukturę wodoru dla stacji tankowania składa się kilka zasadniczych elementów. To elektrolizer typu PEM do produkcji wodoru w procesie elektrolizy o mocy 5 MW wraz niezbędnymi instalacjami pomocniczymi, o wydajności nominalnej 1000 Nm3/h (90 kg/h). Elementem infrastruktury jest układ sprężania wodoru do ciśnienia 500 barów. Do tego dochodzi magazyn wodoru w zabudowie kontenerowej o ciśnieniu wodoru równym 500 barów.

Pojemność nominalna magazynu wynosi 35 m3. Posiadana jednostka wytwórcza, w skład której wchodzi elektrolizer, pozwala na produkcję ok. 90 kg wodoru na godzinę. Roczny poziom produkcji (przy założeniu czasu pracy elektrolizera na poziomie 8 tys. h) wynosi 720 tys. kg wodoru. Wodorowa jednostka kogeneracyjna będzie generowała zapotrzebowanie na wodór w ilości ok. 83 kg/h. To, przy produkcji na poziomie 90 kg/h, pozwoli uzyskać nadwyżkę produkcji w wysokości 7 kg/h. Nadwyżka daje możliwość wyprodukowania i zmagazynowania na cele stacji tankowania wodoru 56 tys. kg wodoru/rok. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 marca 2025 r.

Ogólnodostępna stacja tankowania wodoru to alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii

– Wspierając budowę stacji tankowania wodoru, tworzymy wygodną i dostępną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Stacje umożliwiają użytkownikom łatwe i wydajne tankowanie wodoru, dając impuls rozwojowi pojazdów napędzanych tą technologią. Dofinansowanie takich inicjatyw jest nie tylko inwestycją w przyszłość, ale także oznaką odpowiedzialności za środowisko i przyszłe pokolenia. Przedsięwzięcie przyniesie korzyści ekologiczne, ale również stworzy nowe miejsca pracy i pobudzi innowacje w sektorze energetycznym – stwierdził Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Umowa została podpisana 22 sierpnia 2023 r. w siedzibie spółki Promet-Plast. Podpisali ją Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, oraz Andrzej Jeżewski i Elżbieta Jeżewska – prezesi wspomnianej firmy. Na uroczystości obecni byli Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. OZE, Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu, oraz Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes WFOŚiGW.

Na podstawie: gov.pl

rys. Roman z Pixabay

Partner Portalu

Partner Portalu