zaoszczędzą energię

Szkoły, przedszkola i żłobki zaoszczędzą energię

Urząd m.st. Warszawy (UM) poinformował, że stolica zinwentaryzuje ponad 700 budynków, w których znajdują się szkoły, przedszkola i żłobki, a w dalszej kolejności planowane są działania termomodernizacyjne i wdrożenie systemu zarządzania energią. Magistrat podkreśla, że miasto stawia na efektywność energetyczną i rozwiązania przyjazne środowisku, a w wyniku ich zastosowania szkoły, przedszkola i żłobki zaoszczędzą energię.

Stołeczny UM wskazuje, że pomimo trwającej pandemii, Warszawa przeprowadziła przetarg na wykonanie inwentaryzacji energetycznej, budowlanej i instalacyjnej budynków użytkowanych przez stołeczne placówki oświatowe oraz miejskie żłobki.

Szkoły, przedszkola i żłobki zaoszczędzą energię, przez co będą bardziej proekologiczne

Kompleksowa inwentaryzacja obejmie 719 budynków – będą sprawdzane w nich instalacje, badany stan urządzeń i identyfikowane problemy eksploatacyjne oraz poziom zużycia energii. Specjaliści ocenią też potencjał zmniejszenia zapotrzebowania obiektów na energię. Analiza umożliwi skompletowanie danych niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania energią według normy ISO EN-PN 50001:2018-09 „Systemy zarządzania energią”.

Jak zaznacza UM, planowana do maja 2021 r. inwentaryzacja ma pozwolić miastu na zgromadzenie i uaktualnienie wiedzy o stołecznych budynkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie inteligentnych narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych, które pomogą zarządzać obiektami – ograniczą zapotrzebowanie na energię i zmniejszą emisję gazów cieplarnianych.

W sześć lat zaoszczędzono 11 mln zł

Magistrat przy okazji zwraca uwagę, że stolica już od 2013 r. monitoruje gospodarowanie energią elektryczną, ciepłem, gazem i wodą w oparciu o bazę, zawierającą informacje o 1939 budynkach i lokalach należących do jednostek organizacyjnych Warszawy. Budynki te posiadają łącznie 2218 punktów poboru energii elektrycznej, 805 węzłów cieplnych i 850 punktów poboru gazu. Dzięki analizie zużycia i kosztów energii co roku udaje się miastu m.in. obniżyć jednostkowy koszt energii elektrycznej, a także zoptymalizować moc zamówionej energii i zweryfikować taryfy. W ciągu ostatnich sześciu lat przyniosło to istotne oszczędności w kosztach energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody – łącznie miasto zmniejszyło wydatki o ok. 11 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

 

partner merytoryczny