Szkoła pod znakiem „eko”

W Zespole Szkół w Drogoszach (gm. Barciany) uroczyście uruchomiono nową instalację ciepłowniczą. Zamiast starych, wysłużonych już kotłów olejowych, budynki są teraz ogrzewane pompami ciepła. Inwestycja powstała dzięki unijnemu dofinansowaniu.
Dotychczasowe kotły olejowe były mało ekonomiczne i szkodliwe dla środowiska. Rocznie na ogrzewanie placówki wydawano ok. 200 tys. zł. Teraz ma się to zmienić. Niebawem placówka zostanie dodatkowo ocieplona. Pozwoli to jeszcze bardziej obniżyć koszty utrzymania szkoły. Ale to nie wszystko. Władze gminy mają już kolejne pomysły, aby w Drogoszach było „eko”. – Przygotowujemy się do realizacji projektu związanego z powstaniem instalacji fotowoltaicznej – mówi wójt Ryszard Kozyra. – Chcielibyśmy, aby prąd, który wyprodukuje, zasilał pompy ciepła. Pozwoli to po raz kolejny obniżyć koszty funkcjonowania placówki.
 
pompy1
 
Koszt instalacji pomp ciepła (typu solanka-woda o mocy 100 kW i 130 kW) wyceniono na 1,2 mln zł. Samorząd na ten cel pozyskał dotację w wysokości ponad 975 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W ramach zadania wymieniono także przestarzałą instalację grzewczą.
 
Podobny projekt jest realizowany też w innej placówce na terenie gminy Barciany – w Zespole Szkół w Mołtajnach. W planie jest zainstalowanie tam trzech pomp ciepła typu solanka-woda o mocy 53,4 kW każda.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu