Sześć zeroemisyjnych autobusów

Sześć zeroemisyjnych autobusów dla Świdnicy ze wsparciem

Sześć zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wyjedzie na ulice Świdnicy dzięki środkom z programu Zielony Transport Publiczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

NFOŚiGW dofinansuje sześć zeroemisyjnych autobusów

Przy wsparciu finansowym NFOŚiGW dolnośląska Świdnica wzbogaci swój tabor o sześć zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i zainwestuje w budowę infrastruktury do ich ładowania. Dzięki inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica (MPK) wprowadzi zeroemisyjne pojazdy do transportu publicznego miasta. Pozytywny, oczekiwany efekt inwestycji to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz odczuwalna lokalnie poprawa jakości powietrza. Projekt ma się również wpisywać w działania chroniące środowisko miejskie przed hałasem – zaznacza NFOŚiGW.

Modernizacja zbiorowego transportu publicznego

Modernizacja zbiorowego transportu publicznego w Polsce nabiera w ostatnich latach rozpędu, głównie dzięki finansowaniu ze środków publicznych – podkreśla Fundusz. – Rządowe programy wsparcia, nad założeniami których pracowaliśmy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, mają na celu upowszechnienie dostępu do zeroemisyjnego transportu publicznego. Ogromnie się cieszę, że Świdnica, jako jedno z największych miast subregionu wałbrzyskiego, zrealizuje dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW zakup sześciu autobusów eklektycznych wraz z infrastrukturą ładowania. Szczególny powód do zadowolenia będą mieć mieszkańcy Świdnicy ze względu na możliwość korzystania z ekologicznej komunikacji miejskiej, jak również w związku z poprawą jakości powietrza. Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego to element realizacji programu Polski Ład, ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego – podkreślił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Sześć zeroemisyjnych autobusów w Świdnicy – całkowity koszt projektu to ok. 21 mln zł

Całość inwestycji to koszt ok. 21 mln zł, a wsparcie dla przedsięwzięcia ze strony NFOŚiGW wyniesie ponad 17 mln zł. Z tego blisko 12 mln w formie dotacji oraz 5,1 mln w postaci niskooprocentowanej pożyczki z programu Zielony Transport Publiczny. Przekazanie środków potwierdziło podpisanie stosownych umów, co nastąpiło 22 listopada br. w Świdnicy. W obecności wiceministra Zyski oraz Szymona Chojnowskiego, zastępcy prezydenta Świdnicy, podpisy na dokumentach złożyli: Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW oraz Zarząd MPK Świdnica z prezesem Tomaszem Kurzawą.

Wspierając samorządy w inwestowaniu w zeroemisyjną komunikację miejską, wychodzimy naprzeciw lokalnym strategiom rozwoju elektromobilności. Program Zielony Transport Publiczny, którego budżet wynosi w sumie do 2 mld zł, jest cały czas otwarty dla organizatorów i operatorów transportu zbiorowego. Jeszcze do 20 grudnia 2021 r. samorządy mogą składać wnioski w drugim konkursowym naborze. Zachęcam do tego, jednocześnie przypominając, że oferujemy solidną merytoryczną pomoc i opiekę na każdym etapie starania się o dofinansowanie projektów – zachęcał prezes Chorowski, prezes NFOŚiGW. To, co chcemy przede wszystkim uzyskać jako rezultat ekologiczny dofinansowanych inwestycji w ekotransport zbiorowy, to silny efekt antysmogowy w miastach, gdzie problem zanieczyszczonego powietrza wymaga pilnych rozwiązań oraz właśnie wdrożeń – uzupełnia prezes Chorowski.

Przyszłość to bezemisyjność

Przyszłość jaką widzimy dla świdnickiego MPK, to niemal pełna bezemisyjność naszej komunikacji miejskiej, poczynając od niemal bezemisyjnej i bezodpadowej produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, szczególnie na potrzeby zabezpieczenia w energię elektryczną naszych „elektrobusów”, po bezemisyjną jazdę po ulicach Świdnicy i okolicznych gminach. Mamy nadzieję, że przygotowywane wspólnie z miastem projekty dotyczące lokalnej transformacji energetycznej w sferze komunikacji miejskiej zostaną również pozytywnie przyjęte i zweryfikowane przez NFOŚiGW – wskazał prezes Kurzawa.

Nie tylko sześć zeroemisyjnych autobusów

W ramach projektu świdnickie MPK zaplanowało zakup i dostawę sześciu autobusów o napędzie elektrycznym na potrzeby komunikacji miejskiej. Zakupione pojazdy będą niskopodłogowe z 75 miejscami (w tym 28 siedzącymi) dla pasażerów. Mają być one dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i posiadać magazyny energii elektrycznej (min. 240 kWh). „Elektryki” będą charakteryzowały się zasięgiem przejazdu na jednym ładowaniu wynoszącym minimum 150 km. Będą także wyposażone w systemy: informacji pasażerskiej, lokalizacji pojazdu i monitoringu wizyjnego. Przebieg wszystkich zakupionych autobusów ma wynieść ok. 422 tys. km/rok.

Dofinansowany przez NFOŚiGW projekt przewiduje również zakup i montaż sześciu stacjonarnych stacji ładowania typu plug in o mocy min. 50 kW każda. Ponadto, do celów serwisowych, zostaną zakupione dwie mobilne ładowarki typu plug in o mocy jednostkowej wynoszącej co najmniej 20 kW. W celu zapewnienia szybkiego ładowania na terenie miasta Świdnica beneficjent przewidział budowę dwóch stacji typu pantograf o mocy min. 300 kW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną (m.in. dwiema stacjami transformatorowymi). Pantografy zostaną zlokalizowane przy pętli autobusowej przy ul. Emilii Plater oraz na działce nr 1448 obręb 4 AM 10 przy ul. Dworcowej z dojazdem od ul. Kolejowej – dodaje Narodowy Fundusz.

W ramach przedsięwzięcia zostanie również opracowana dokumentacja techniczna infrastruktury energetycznej zabezpieczającej zasilanie stacji ładowania autobusów.

Sześć zeroemisyjnych autobusów – efekty ekologiczne projektu

Przewidziano ponadto przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 20 kierowców i naukę obsługi pojazdów oraz stacji ładowania dla co najmniej ośmiu osób – elektryków (mechaników) – informuje NFOŚiGW.

Realizacja projektu już w 2024 r. zapewni efekty ekologiczne m.in. w postaci: zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery (o 198,3 ton/rok), ograniczenia emisji tlenków azotu (o ok. 1,6 ton/rok) oraz redukcji emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów PM10 (o ok. 0,02 tony/rok).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama