Sześć zeroemisyjnych autobusów

Sześć zeroemisyjnych autobusów dla Sieradza

Sieradz zainwestuje w sześć zeroemisyjnych autobusów elektrycznych dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W ramach przedsięwzięcia powstaną również trzy dwustanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa pomiędzy MPK w Sieradzu a NFOŚiGW została podpisana 7 marca 2022 r. (Fundusz poinformował o niej dopiero teraz).

Modernizacja floty komunikacji miejskiej w Sieradzu będzie współfinansowana w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” (ZTP) i obejmie zakup sześciu bezemisyjnych autobusów elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kategorii M3 – BEV (Battery Electric Vehicle) o mocy 140 kW, wygodnych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – zaznacza NFOŚiGW.

Priorytet: upowszechnianie zeroemisyjnego transportu publicznego

Do priorytetów środowiskowej i klimatycznej polityki rządu należy upowszechnianie w naszym kraju zeroemisyjnego transportu publicznego. Dzięki temu znacznie zmniejszamy zużycie nieekologicznych paliw i poprawiamy jakość powietrza w Polsce. Wsparcie finansowe ze środków publicznych kierujemy zwłaszcza do miast średnich i małych, które mają ograniczone możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, a na dodatek mierzą się takimi problemami współczesności, jak smog, emisja dwutlenku węgla, a także ze zjawiskiem wykluczenia transportowego. Cieszymy się, że Sieradz i inne miasta w Polsce stawiają na rozwój „zielonej” komunikacji lokalnej, widząc w tym szansę swojego rozwoju społecznego i gospodarczego – podkreśliła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Narodowy Fundusz podkreśla, że wydatnie wspiera aspiracje proekologiczne i modernizacyjne miast, zwłaszcza w tzw. Polsce powiatowej i oferuje tym ośrodkom instrument pomocy finansowej w postaci wieloletniego programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”. Sieradz jest jednym z miast, które są jego beneficjentami.

Sześć zeroemisyjnych autobusów i stacje ładowania

W ramach sieradzkiego projektu, poza zakupem pojazdów (inwestycja obejmuje sześć zeroemisyjnych autobusów), powstaną też stacje ładowania. Zakupione autobusy elektryczne będą ładowane systemem typu plug-in – ładowarką stacjonarną o mocy wyjściowej 80 kW, z podziałem na dwa stanowiska ładowania po 40kW. Dodatkowo zostanie przeszkolonych 14 osób, w tym 12 kierowców i 2 pracowników zaplecza technicznego z obsługi autobusów elektrycznych.

Poprzez program „Zielony Transport Publiczny” wspieramy ekologiczną komunikację publiczną w całym kraju, wychodząc z założenia, że możliwość korzystania z nowoczesnego, zeroemisyjnego transportu zbiorowego powinni mieć wszyscy Polacy, również mieszkańcy mniejszych miast, takich jak Sieradz. W nowej odsłonie programu ZTP wprowadziliśmy preferencje dla samorządów, które chcą rozwijać „zieloną” komunikację miejską i podmiejską. To dla nich istotny impuls rozwojowy, zwłaszcza, że chodzi głównie o ośrodki dotychczas zaniedbywane pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. A warto historycznie przypomnieć, że Sieradz w wiekach poprzednich oraz w latach 1975–1998 był stolicą województwa i dysponuje sporym potencjałem społecznym i gospodarczym. Nowoczesna komunikacja publiczna ze swoją infrastrukturą może być dla miasta jednym z kół zamachowych rozwoju – zaznaczył Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Epokowe zmiany w MPK – sześć zeroemisyjnych autobusów

Fundusz dodaje, że Sieradz to jeden z głównych ośrodków w woj. łódzkim, w którym autobusy miejskie kursują od 1976 r., obsługując obecnie 12 linii, w tym 10 miejskich i dwie międzymiastowe. Przestawienie komunikacji zbiorowej na zeroemisyjną to jeden z głównych celów inwestycyjnych sieradzkiego samorządu – zaznacza NFOŚiGW.

W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Sieradzu zachodzą epokowe zmiany. Mamy 13 autobusów z normą Euro 6, a teraz przyszła kolej na autobusy elektryczne. Konsekwentnie stawiamy na rozwój naszego miasta, rozwój zrównoważony, który idzie w parze z ochroną środowiska naturalnego. To konsekwentne realizowanie działań miasta, które mają poprawić w Sieradzu jakość powietrza. Wymiana autobusów spalinowych na elektryczne jest jednym z elementów proekologicznej polityki Miasta. Nie da się osiągnąć najlepszych wyników od razu, ale elektryczna komunikacja w mieście to duży postęp, dlatego cieszę się, że w tych procesach wspiera nas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –powiedział Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Sześć zeroemisyjnych autobusów – jakie są koszty i cel inwestycji?

Koszty całkowite projektu pn. „Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej – etap III” wyniosą 15,4 mln zł, w tym 12,5 mln kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji i zakupami inwestycyjnymi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na powyższe przedsięwzięcie 9,7 mln zł bezzwrotnej dotacji w ramach programu ZTP.

Głównym założeniem inwestycji zaplanowanej przez MPK w Sieradzu jest zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w ciągach komunikacyjnych miasta, w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (170 ton/rok), ograniczenie emisji tlenków azotu (1,86 tony/rok) oraz ograniczenie emisji pyłów PM10, czyli pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (0,04 tony/rok) – wskazał NFOŚiGW i dodał, że zakończenie projektu przewidywane jest na 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama