Sześć autobusów elektrycznych

Sześć autobusów elektrycznych dla Radomia ze wsparciem NFOŚiGW

Zakup obejmujący sześć autobusów elektrycznych dla Radomia wraz z infrastrukturą zostanie wsparty finansowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kwotą 12,6 mln zł dotacji oraz 5,2 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Radomskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (MPK) będzie mogło kupić pojazdy dzięki środkom z programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Zielony Transport Publiczny”. Całkowity koszt projektu wyniesie ok. 22 mln zł, a jego realizacja potrwa do września 2023 r.

Umowy podpisane – sześć autobusów elektrycznych pojedzie do Radomia

Dwie umowy w tej sprawie zostały podpisane 30 grudnia br. w Radomiu przez Artura Michalskiego, wiceprezesa NFOŚiGW oraz Krzysztofa Zalibowskiego, prezesa Zarządu i Roberta Dasiewicza, członka zarządu MPK w Radomiu.

Ekologiczny i ekonomiczny transport publiczny to warunek zrównoważonego rozwoju polskich miast. Służą mu rządowe programy wsparcia, takie jak „Zielony Transport Publiczny”. Bez systemowych rozwiązań dużo trudniejsze byłoby upowszechnienie dostępu do zeroemisyjnego transportu zwłaszcza w średnich i małych miastach. Cieszę się, że samorządy, a przede wszystkim lokalni parlamentarzyści wspierają starania Radomia w kierunku modernizacji floty autobusowej z pożytkiem dla środowiska, zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Wystarczy wspomnieć, że realizacja projektu już w 2024 r. zapewni efekty ekologiczne m.in. w postaci: zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery o ponad 198 ton/rok, a ograniczenia emisji tlenków azotu o około 1,6 ton/rok – podkreślił wiceprezes NFOŚiGW.

Sześć autobusów elektrycznych i stacje ładowania

W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupionych sześć autobusów elektrycznych o długości 18 m, przeznaczonych do obsługi transportu zbiorowego Radomia. Wyposażone będą one w silniki trakcyjne – centralne lub silniki w osiach, o łącznej mocy min. 240 kW, zasilane bateriami trakcyjnymi min. 150 kW/h. Liczba miejsc siedzących, którą zaoferuje każdy z autobusów wyniesie 38, a miejsc stojących ok. 130. Pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Planowany roczny przebieg każdego zakupionego autobusu to minimum 25 tys. km.

W ramach projektu beneficjent przewidział budowę stacji szybkiego ładowania pantografowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zlokalizowaną przy ul. Królowej Jadwigi). Planuje się również zakup trzech mobilnych dwuwyjściowych stacji ładowania zajezdniowego, które zapewnią w sumie sześć punktów ładowania. W ramach projektu zaplanowano także przeprowadzenie szkolenia z obsługi pojazdów dla 24 kierowców i 15 pracowników zaplecza technicznego – podsumowuje NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama