Szczyt klimatyczny w Limie

W Limie trwa 20. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu wraz z 10. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto – COP20/CMP10. Celem spotkania, które ma się zakończyć 13 grudnia br., jest m.in. określenie głównych elementów nowego porozumienia globalnego, które ma zostać zawarte w Paryżu w 2015 r.
 
Konferencję COP20 otworzył minister Marcin Korolec – jako prezydent COP19/CMP9, przekazując jednocześnie ministrowi środowiska Peru – Manuelowi Vidal-Pulgarowi przewodnictwo w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu na kolejny rok.
 
Przez blisko dwa tygodnie w stolicy Peru delegaci z niemal 200 państw będą debatowali o nowym porozumieniu klimatycznym. – Dyskusja w Limie będzie się koncentrowała przede wszystkim wokół charakteru i zakresu kontrybucji, czyli wkładów poszczególnych państw do nowej umowy powiedział minister Korolec.
 
Zgodnie z decyzją konferencji COP19 w Warszawie, kraje powinny przedstawić propozycje swoich wkładów klimatycznych najpóźniej w pierwszym kwartale 2015 r.
 
W Limie, poza kwestiami dotyczącymi nowego porozumienia, uczestnicy dyskutować będą także o rosnącej roli edukacji w obszarze klimatu. We wrześniu br. Polska wystąpiła z inicjatywą wspólnej deklaracji 194 państw Konwencji do poprawy wysiłków na rzecz edukacji ekologicznej. – Chcielibyśmy, aby w podsumowaniu szczytu w Limie taka deklaracja została przyjęta przez aklamację. Za zmiany klimatu odpowiada każdy z nas. Każdy z nas powinien więc posiadać wiedzę i świadomość, jak może im przeciwdziałaćpodsumował minister Korolec.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny