Strategie rozwoju elektromobilności

Strategie rozwoju elektromobilności ze wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że celem programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł, jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji polityki elektromobilności.

Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje będą mogły składać od 15 października 2018 r.

NFOŚiGW dofinansuje strategie rozwoju elektromobilności

Dotacje będzie można pozyskać na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności. Jak podkreśla NFOŚiGW, Program ten jest realizowany w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
W przedkładanych fiszkach projektowych oceniane będą m.in.: realność harmonogramu działań mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności, innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza wylicza NFOŚiGW.

Nabór w ramach programu priorytetowego pn. Gepard II, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności potrwa do 7 grudnia br. Na bezzwrotne dotacje przewidziano łącznie 10 mln zł. Środki te mają pomóc w przygotowaniu 100 strategii. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2018-2019.

Zapisy programu NFOŚiGW (który działa pod nadzorem Ministerstwa Środowiska) przewidują, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały już wsparcie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

Jak podaje NFOŚiGW, wysokość wsparcia będzie zależna od wielkości miasta. Dla małych i średnich przewidziane jest wsparcie w wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla dużych – do 100 tys. zł. W przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców. Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl