Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia rozwoju elektromobilności – konsultacje we Włocławku

Elektromobilność będzie nam towarzyszyć w coraz szerszym stopniu – podkreśla Urząd Miasta Włocławek (UM) i dodaje, że także transport miejski we Włocławku zaczyna stawiać na bezemisyjność, czego przykładem są nowe autobusy elektryczne. Magistrat zaznacza również, że przygotowuje się do zlokalizowania w mieście punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Powstaje także „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek na lata 2020 – 2035”.

Strategia rozwoju elektromobilności poddana pod konsultacje

Jak zaznacza UM, strategia rozwoju elektromobilności, będąca kompleksowym dokumentem obejmuje analizę i rozwiązania w zakresie m.in.: zwiększenia płynności oraz zlikwidowania przeszkód w ruchu poprzez wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego i rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, a także zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego czy też wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie miejskim. Ten dokument został właśnie poddany społecznym konsultacjom.

Nowa era miejskiej mobilności ma być nie tylko odpowiedzią na zmiany klimatu i potrzebę zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko, ale także na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na nowoczesny i przyjazny transport, będący realną alternatywą dla tradycyjnego i powszechnego obecnie transportu spalinowego – podkreśla UM i wskazuje, że w związku z powyższym bardzo ważny, w procesie powstawania dokumentu, jest udział mieszkańców, potencjalnych adresatów rozwiązań zawartych w Strategii.

Powstanie Strategii jest spójne z zapisami ustawy o elektromobilności oraz jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Gepard II” – dodaje magistrat.

Strategia rozwoju elektromobilności we Włocławku – 21 dni na uwagi

Swoje spostrzeżenia, uwagi i opinie związane ze strategią mieszkańcy mogą zgłaszać w terminie 21 dni od 7 lipca br. Magistrat dodaje, że aby wziąć udział w konsultacjach społecznych, można też skorzystać z dedykowanej strony internetowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama