Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia rozwoju elektromobilności – ankieta w Świdnicy

Do wypełnienia ankiety dotyczącej rozwoju elektromobilności w mieście zachęca Urząd Miejski w Świdnicy (UM). Efektem uzyskanych informacji ma być strategia rozwoju elektromobilności.

Strategia rozwoju elektromobilności – poznać preferencje mieszkańców

Jak podaje świdnicki magistrat, miasto przystąpiło do przygotowania „Strategii rozwoju elektromobilności do 2035 roku”. Pierwszym etapem prac jest badanie ankietowe mieszkańców, które ma pomóc w opracowaniu dokumentu, a jednocześnie pozwoli poznać preferencje komunikacyjne świdniczan.

Dokument ma określić kierunki podejmowanych działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenia potrzeb w zakresie polityki transportowej, w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych – wyjaśnia UM. Magistrat wskazuje również, że wdrożenie strategii ma się przyczynić m.in. do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy poruszające się po Świdnicy.

Kluczowe z punktu widzenia przygotowania optymalnych rozwiązań jest poznanie preferencji mieszkańców związanych z mobilnością miejską. W związku z powyższym UM zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej, która dostępna jest na stronie internetowej www.um.swidnica.pl w zakładce „polecamy”. Magistrat zaznacza, że ankieta jest anonimowa, a na opinie miejscy urzędnicy będą czekać przez 3 tygodnie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Świdnicy

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny