Status prosumenta lokatorskiego

Status prosumenta lokatorskiego – nowe możliwości w obszarze OZE

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) poinformowało poprzez Polską Agencję Prasową (PAP) o nowych możliwościach w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty, których instalacja OZE jest przyłączona za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, mogą uzyskać status prosumenta lokatorskiego. Tym samym – jak zaznacza MRiT – podmioty takie mogą otrzymywać 100% wartości wprowadzonej do sieci energii na swój rachunek. Stało się to możliwe, dzięki nowym przepisom, które weszły w życie z 1 października br.

Wprowadzenie nowego sposobu rozliczeń energii

Przepisy przygotowane przez MRiT umożliwiają wprowadzenie nowego sposobu rozliczeń energii elektrycznej dla części wspólnych budynków wielolokalowych.

– Prosument lokatorski to możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za energię przez sprzedawcę, jak to było to tej pory, będzie mogło zostać zmienione na przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto. Takie rozwiązanie jest bardzo dużą zachętą do inwestycji w instalacje OZE na dachach bloków w całym kraju – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Status prosumenta lokatorskiego ma zachęcać zatem do montowania mikroinstalacji OZE o większej mocy, niż zapotrzebowanie części wspólnej. Nie będzie bowiem ryzyka, że część wynagrodzenia za energię przepadnie.

Status prosumenta lokatorskiego – warunki i zasady rozliczeń

Rozliczenie energii wytwarzanej przez podmiot posiadający status prosumenta lokatorskiego będzie składać się z dwóch etapów.

Po pierwsze, za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.

Z kolei nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 po cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Oprócz przyłączenia instalacji za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, trzeba będzie spełnić kilka warunków.

Po pierwsze, mikroinstalacja (maksymalnie 50 kW) musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja, ale już nie grunt). Jak wskazuje MRiT, moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem). Po trzecie budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Status prosumenta lokatorskiego. Na co będzie można przeznaczyć wypłacone środki?

Jednocześnie, jak przekazała PAP, wypłacone środki można będzie przeznaczyć na: rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej. Będzie je można użyć również na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE. Możliwe będzie również obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Pozostałe zasady rozliczenia pozostają takie same, jak zasady dotyczące innych prosumentów energii odnawialnej (prosumentów indywidualnych). Zostały one określone w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – zaznaczył MRiT.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny