środki na efektywność energetyczną i OZE

Starania o środki na efektywność energetyczną i OZE

Władze Rudy Śląskiej starają się o kolejne pieniądze ze środków unijnych. Chodzi o 20 mln zł na realizację 18 projektów.

Jak podaje Urząd Miasta Ruda Śląska (UM), złożone w styczniu wnioski dotyczą przede wszystkim termomodernizacji oraz podłączenia do nowych źródeł ciepła wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, znajdujących się w zasobie miasta. Miasto aplikuje także o wsparcie na zadania zakładające zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

Przy okazji magistrat chwali się, że od początku obecnej perspektywy unijnej miasto pozyskało już ok. 374 mln zł ze środków zewnętrznych.

– Cały czas szukamy możliwości pozyskania dotacji na inwestycje, które pozwolą nam na zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej. Na same tylko termomodernizacje od 2015 r. pozyskaliśmy ponad 22,3 mln zł. Teraz wnioskujemy o kolejne środki – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Rudzki magistrat aplikuje o środki na efektywność energetyczną i OZE

Z pakietu nowych wniosków o dofinansowanie złożonych przez miasto właśnie te dotyczące termomodernizacji stanowią większość. – Chcemy pozyskać środki na termomodernizację 11 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, które znajdują się w naszym zasobie. Część z nich chcemy także przyłączyć do nowego źródła ciepła. Dodatkowo jeden z wniosków obejmuje termomodernizację siedziby dyrekcji MOSiR przy ul. Hallera. Ogółem na te inwestycje chcemy pozyskać blisko 6 mln zł – tłumaczy Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Największy kwotowo wniosek, który złożyli rudzcy samorządowcy, obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego. W tym przypadku „do zdobycia” jest ponad 12 mln zł. Środki te miałyby zostać przeznaczone na nowe oświetlenie LED-owe. – Planujemy wymianę ponad 3,7 tys. opraw oświetleniowych oraz ponad 600 słupów. Modernizacja oświetlenia dotyczyłaby aż 140 lokalizacji, m.in. przy ul. 1 Maja, Czarnoleśnej, Kłodnickiej, Kokota, Solidarności, a także wzdłuż rudzkiego odcinka DTŚ – informuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

Ostatnią grupą inwestycji, na realizację których władze miasta starają się uzyskać środki z zewnątrz, to zadania z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. – Tu staramy się o prawie 2 mln zł na realizację pięciu zadań – informuje wiceprezydent Pierończyk. Największa inwestycja dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku siedziby PWiK, a także oczyszczalni ścieków Halemba-Centrum. Instalacja fotowoltaiczna miałaby powstać także na budynku przychodni przy ul. Niedurnego 50d. Kolejne zadanie dotyczy budowy instalacji solarnej przy ul. Raciborskiej 10. Ponadto dwa wnioski dotyczą zabudowy pompy ciepła w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 oraz w budynku przy ul. Szczęść Boże 62. W tym ostatnim również miałaby powstać instalacja fotowoltaiczna.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem rozstrzygnięcie wszystkich konkursów ma nastąpić w sierpniu. Termin ten jednak może ulec przesunięciu – zaznacza UM.

Przy okazji rudzki magistrat przypomina, że jeszcze w ubiegłym roku miasto złożyło wniosek na dofinansowanie kwotą blisko 3,5 mln zł budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. Wnioskowane środki pozwoliłyby na wykonanie 172 takich instalacji.

Pozyskane środki w ramach obecnej perspektywy

Z kolei od początku obecnej perspektywy unijnej miasto pozyskało już ok. 374 mln zł ze środków zewnętrznych, w tym ponad 22,3 mln zł na termomodernizację, 2,8 mln zł na OZE i 0,5 mln zł na modernizację oświetlenia.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny