15 niskoemisyjnych autobusów

Starachowice: nie tylko 15 niskoemisyjnych autobusów…

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zadecydował o przyznaniu ponad 40 mln zł unijnego dofinansowania na zakup 15 niskoemisyjnych autobusów, modernizację ulic i nowe ścieżki rowerowe w Starachowicach – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

40 mln zł – tyle dofinansowania unijnego otrzyma gmina Starachowice na realizację zadania pn. „Przebudowa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”. Jak wskazuje UMWŚ, pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO). Wartość całkowita inwestycji wynosi ponad 52,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach RPO to niespełna 47,2 mln zł, a kolejne 1,2 mln zł do inwestycji dołoży budżet państwa.

15 niskoemisyjnych autobusów, drogi rowerowe i rower miejski

Urząd marszałkowski podkreśla, że celem projektu jest utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie Starachowic. Miasto zmodernizuje infrastrukturę oraz kupi nowe niskoemisyjne autobusy, co ma ograniczyć emisję spalin i wpłynąć na poprawę jakości powietrza.

W ramach projektu gmina Starachowice planuje wykonanie szeregu zadań. Jest wśród nich zwiększenie i usprawnienie miejskiego taboru obejmujące zakup 15 niskoemisyjnych autobusów. Do zadań ujętych w projekcie należy również wybudowanie, w celu obsługi zakupionego taboru, stacji tankowania gazu ziemnego (CNG). Stacja ta ma powstać na terenie istniejącej bazy Zakładu Energi Cieplnej – Komunikacja Miejska.

Projekt uwzględnia również modernizację i rozbudowę infrastruktury służącej transportowi niskoemisyjnemu, obejmującą m.in. przebudowę szeregu ulic, montaż wiat przystankowych oraz przebudowę zatok autobusowych oraz modernizację oświetlenia i wprowadzenie systemu monitorowania miejsc parkingowych w mieście.

Zaplanowano także budowę systemu ścieżek rowerowych i wprowadzenie roweru miejskiego. Wybudowanych ma być 12 km infrastruktury rowerowej, powstanie 10 stacji wypożyczania rowerów z 10 terminalami pozwalającymi na rejestrację w systemie wypożyczania oraz zwrot roweru miejskiego, a także stacje ładujące do rowerów elektrycznych. Przewidziano również punkt samoobsługi serwisowej, pozwalający na naprawę roweru. Zakupionych zostanie 110 rowerów w tym 10 napędzanych silnikiem elektrycznym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama