Środki na plany

Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej to pierwszy krok do możliwości skorzystania z unijnego wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stąd w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano pierwszych pięć umów o dofinansowanie przygotowania tego typu opracowań. Dotyczą one Bydgoszczy, Ełku, Łodzi, Puław i Wyr (powiat mikołowski).

 

Samorządowe plany będą uwzględniały inwestycje z zakresu efektywności energetycznej (tj. modernizację energetyczną budynków czy transport przyjazny środowisku), zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji niskiej emisji. Oczekuje się również, że zostaną podjęte działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu