Przejmie budowaną elektrownię fotowoltaiczną

Spółka energetyczna przejmie budowaną elektrownię fotowoltaiczną

Spółka Energa OZE podpisała umowę przedwstępną na przejęcie spółki PV Wielbark, będącej właścicielem budowanej obecnie farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich. Po zrealizowaniu tej inwestycji, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii (OZE) w Grupie Energa zwiększy się o dodatkowe 8 MWe. Obecnie Energa OZE zarządza dwoma elektrowniami fotowoltaicznymi.

Energa OZE przejmie budowaną elektrownię fotowoltaiczną

Grupa Energa poinformowała, że w czwartek, 12 grudnia br. Zarząd spółki Energa OZE podpisał umowę przedwstępną na zakup 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością PV Wielbark, do której należy obecnie budowana farma fotowoltaiczna w Borkach Wielbarskich (gm. Wielbark, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie). Moc zainstalowana tej elektrowni będzie wynosiła 8 MWe. Strony podpisały także porozumienie w sprawie współpracy przy ewentualnej akwizycji kolejnych instalacji fotowoltaicznych. W imieniu Energa OZE umowę podpisali wiceprezesi Zarządu: Mariusz Gajda i Krzysztof Kurt.

Na realizowaną inwestycję będą się składać ponad 24 tys. paneli fotowoltaicznych usytuowanych na powierzchni ponad 15 ha. Szacowana roczna produkcja energii w pierwszym roku ma wynieść ponad 8 tys. MWh. Szacuje się, że dzięki wytwarzaniu energii w PV Wielbark, roczna emisja CO2 może zostać zmniejszona o prawie 5 mln kg roczne.

Bycie liderem wśród polskich grup energetycznych, w udziale wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł, zobowiązuje nas do ciągłego utrzymywania tej pozycji. Kolejnym krokiem jest podpisana właśnie umowa przedwstępna na zakup PV Wielbark. Nasza każda kolejna nowa inwestycja w OZE jest korzystna zarówno pod względem biznesowym, jak również – co jest dla nas szczególnie ważne – ochrony środowiska naturalnego. Naszym działaniem przyczyniamy się do wypełnienia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – mówi Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa.

Przejmie budowaną elektrownię fotowoltaiczną, a to nie jedyna inwestują w OZE

Grupa Energa wskazuje, że PV Wielbark to nie jedyna inwestycja Energi OZE w dziedzinie farm fotowoltaicznych. W listopadzie br. spółka ogłosiła przystąpienie do realizacji jednego z największych projektów fotowoltaicznych w Polsce – farmy fotowoltaicznej PV GRYF. Obiekt powstanie w gminie Przykona, obok budowanej obecnie elektrowni wiatrowej. Moc zainstalowana będzie wynosić 19,83 MWe.

Energa OZE osiąga wzrost wolumenu wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych przez dywersyfikację. Oznacza to zarówno budowę lub optymalizację różnych rodzajów obiektów – elektrownie wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne, jak również przez stosowanie różnych modeli biznesowych. W przypadku obiektów PV Gryf i FW Przykona – spółka buduje je od podstaw. Natomiast w odniesieniu do PV Wielbark – przejmuje realizowaną obecnie inwestycję.

Po oddaniu do użytku PV Wielbark i PV Gryf, Energa OZE będzie zarządzać łącznie czteroma obiektami tego typu. Obecnie spółka jest właścicielem dwóch dużych elektrowni fotowoltaicznych, a PV Czernikowo we wsi Wygoda, pod Toruniem jest jedną z największych takich instalacji w Polsce. Natomiast druga eksploatowana elektrownia – PV Delta – zlokalizowana jest niedaleko Gdańska.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Energa. Farma Grupy Energa – PV Czernikowo.

reklama