solarna mapa Poznania

Solarna mapa Poznania

Odpowiedzi na pytanie: gdzie w grodzie Przemysława warto zamontować panele fotowoltaiczne dostarcza solarna mapa Poznania. Dzięki niej każdy mieszkaniec może określić potencjał swojego budynku w zakresie produkcji energii elektrycznej ze słońca – tłumaczy Urząd Miasta Poznania (UM) i dodaje, że narzędzie to jest efektem współpracy miejskiego energetyka, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM) i Politechniki Poznańskiej.

Solarna mapa Poznania przygotowana z wykorzystaniem skaningu laserowego

Jak zaznacza poznański magistrat, mapa pozwala sprawdzić powierzchnię dachu oraz ilość energii słonecznej padającej na niego w ciągu roku. Znając te wielkości, potencjalny inwestor jest w stanie oszacować opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych, która w ostatnich latach systematycznie wzrasta.

Z informacji przedstawionej przez UM wynika, że dane wykorzystane do opracowania mapy pozyskano przy użyciu technologii skaningu laserowego. W dalszej kolejności dane wykorzystano do wygenerowania obrazu rastrowego, czyli siatki pikseli, o rozdzielczości 1 metra. Jak tłumaczy magistrat, w algorytmie uwzględniono zmiany nasłonecznienia na dachach budynków wynikające z naturalnego ukształtowania terenu oraz sąsiadującej roślinności i zabudowań. W przeprowadzonych obliczeniach wzięto pod uwagę również rzeczywiste warunki pogodowe występujące na terenie Poznania i pozorną wędrówkę Słońca po nieboskłonie. W dalszej kolejności, po określeniu teoretycznej wielkości promieniowania słonecznego, na zebrane dane zostały nałożone ograniczenia. Wykluczyły one np. fragmenty dachu, na których z powodów technicznych bądź ekonomicznych, montaż paneli fotowoltaicznych jest nieuzasadniony. Ostatecznie każdą połać dachu przypisano do jednej z dziesięciu kategorii potencjału energetycznego.

Solarna mapa Poznania w wersji 2D i 3D

Udostępniana przez GEOPOZ mapa solarna jest dostępna w wersji 2D oraz 3D (po włączeniu warstwy tematycznej „fotowoltaika”), a można się z nią zapoznać pod na dedykowanej stronie internetowej – zaznacza UM. Mapę opracowali specjaliści z Politechniki Poznańskiej i ZGiKM, a nadzór merytoryczny ze strony UM nad jej realizacją sprawował miejski energetyk, odpowiedzialny za kreowanie polityki energetycznej Poznania.

Na podstawie www.poznan.pl

rys. UM Poznania

reklama