Słoneczne inwestycje

Szkoła Podstawowa nr 2 i kryta pływalnia w Myśliborzu wykorzystają energię ze słońca. W obu obiektach zamontowane zostaną bowiem panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Stanie się tak dzięki pozyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne zainstalowane zostaną na dachach obu obiektów. Realizacja zadania ma przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, zwiększenia wykorzystania energii słonecznej, a także obniżenia kosztów zużycia energii. W skali roku z promieniowania słonecznego wytworzonych ma być nawet do 106 MWh energii elektrycznej.
Całkowity koszt zakupu urządzeń wyniesie niemal 1,9 mln zł. Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to ponad 1,4 mln zł.
Zakończenie inwestycji powinno nastąpić w grudniu 2014 r.
Na podstawie: www.wzp.pl

Partner Portalu

Partner Portalu