Słoneczne dachy spółdzielni i wspólnot

Słoneczne dachy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Wielkopolsce

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielni mieszkaniowych w Wielkopolsce będą mogli zostać beneficjentami – jak to określił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – „rewolucji fotowoltaicznej”. Będzie to możliwe właśnie dzięki NFOŚiGW i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW), które zainwestują 100 mln zł m.in. w instalacje fotowoltaiczne (PV) o mocy do 50 kW.

100 mln zł na słoneczne dachy spółdzielni i wspólnot

Sukces programu „Mój Prąd” i zainteresowanie Polaków dotacjami na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne rozbudziły nasze apetyty na więcej. Dlatego rozszerzamy ofertę finansową. Dzięki połączonym siłom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu w Poznaniu przeprowadzimy pilotaż, który włączy budynki wielkopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w trwającą rewolucję fotowoltaiczną. Takie działanie jest zgodne z expose Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, gdzie mowa m.in. o rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.

27 stycznia br., w siedzibie NFOŚiGW zainaugurowany został projekt pn. „Słoneczne Dachy”. Porozumienie w tej sprawie podpisali: Piotr Woźny, prezes Zarządu NFOŚiGW i Jolanta Ratajczak, prezes Zarządu WFOŚiGW. Dokument określa zasady współpracy między stronami, polegające przede wszystkim na opracowaniu finalnej wersji regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie – tłumaczy NFOŚiGW.

NFOŚiGW i WFOŚiGW złożą się na słoneczne dachy spółdzielni i wspólnot

NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcie 80 mln zł na preferencyjne pożyczki (do 10% umorzenia), a resztę budżetu, czyli 20 mln zł, będą stanowiły środki własne WFOŚiGW w Poznaniu. Przykład Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe, która jest znana z największej miejskiej, rozproszonej elektrowni PV w Polsce pokazuje, że zamiast płacić rachunki za prąd, lepiej spłacać tani kredyt – podkreślił szef NFOŚiGW.

W nowym programie, którego obsługa spoczywa na barkach poznańskiego Funduszu, będziemy dofinansowywać spółdzielniom i wspólnotom dwa rodzaje przedsięwzięć. Fotowoltaiczne uzyskają wsparcie z pieniędzy udostępnionych przez NFOŚiGW. Z kolei zadania termomodernizacyjne sfinansujemy z własnych zasobów – skomentowała prezes Ratajczak.

Nabór wystartuje jeszcze w I kwartale tego roku. Dofinansowanie – na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW – będzie udzielane w formie pożyczek (oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku).

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama