Słoneczne Dachy

„Słoneczne Dachy”, czyli wielkopolskie bloki z fotowoltaiką

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na terenie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski wraz z Jolantą Ratajczak, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) przedstawili założenia programu „Słoneczne dachy”. Jest on adresowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a na jego realizację zostało przeznaczonych 100 mln zł. Nabór rusza 1 marca, a pilotażowo program będzie realizowany w województwie wielkopolskim – poinformowały Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) i WFOŚiGW.

Wielkopolskie bloki z fotowoltaiką – nabór wniosków od 1 marca br.

1 marca br. WFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach programu spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może zaciągnąć preferencyjną pożyczkę na zadania termomodernizacyjne, a także na instalację fotowoltaiczną (PV) o mocy do 50 kW. Na wytworzeniu prądu z odnawialnego źródła energii (OZE) skorzystać mają mieszkańcy, ponosząc mniejsze opłaty za korzystanie z części wspólnych, gdyż ta energia zostanie wykorzystana na klatkach schodowych, w piwnicach, garażach czy do zasilania wind. – „Słoneczne Dachy” czy „Mój Prąd” to programy, które są elementem strategii rządu premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zapowiedzi tych działań premier przedstawił w expose, a dziś jesteśmy świadkami ich realizacji – mówił wojewoda Mikołajczyk. – Niższe koszty eksploatacji budynku przełożą się na niższe rachunki mieszkańców. To wielka szansa dla wielkopolskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które dzięki tej inwestycji wyjdą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mamy na ten cel 100 mln zł i jako Wielkopolska szansę pilotażu, dlatego zwracam się do wszystkich podmiotów, które mogą być beneficjentami – skorzystajcie, to duże przedsięwzięcie i wielka korzyść dla mieszkańców – zaapelował Łukasz Mikołajczyk.

Wielkopolskie bloki z fotowoltaiką – pożyczki z umorzeniami

Z otrzymanej pożyczki można będzie pokryć koszty związane z zakupem i montażem kompletnych systemów fotowoltaicznych, a także koszty termomodernizacji budynków. – Program „Słoneczne Dachy” jest realizowany we współpracy narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcia 80 mln zł, a 20 mln zł będą stanowiły środki własne WFOŚiGW w Poznaniu. Wysokość otrzymanej pożyczki nie jest ograniczona – zaznaczyła prezes Jolanta Ratajczak.

Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Poznaniu może być częściowo umorzona. Umorzenie pożyczki może sięgnąć do 15% udzielonej kwoty, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, pod warunkiem równoczesnej wymiany źródła ciepła i termomodernizacji. W tym pojęciu mieści się modernizacja przegród zewnętrznych budynku (izolacja cieplna), wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej, a także przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, a także audyt energetyczny jako element przedsięwzięcia oraz budowa przyłączy gazowych i cieplnych.

Z kolei umorzenie może sięgnąć do 10% udzielonej kwoty pożyczki, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, na przedsięwzięcia dotyczące: przebudowy systemów wentylacji lub budowy instalacji chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach; zakupu, montażu i uruchomienia instalacji PV do 50 kW na potrzeby części wspólnych istniejących budynków, budowy pozostałych instalacji OZE, a także wymiany oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków.

Natomiast pożyczka udzielona ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) może zostać częściowo umorzona, w wysokości 10%, w przypadku przedsięwzięć dotyczących zakupu, montażu i uruchomienia kompletnej instalacji PV do 50 kW, służącej na potrzeby części wspólnych istniejących budynków, dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku – wskazały WUW i WFOŚiGW.

„Słoneczne Dachy” – spotkania dla zainteresowanych

Swoje zainteresowanie udziałem w naborze wniosków wyraził już Jan Marciniak, prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, który podczas konferencji prasowej zaprezentował efekty dotychczasowych działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej budynków Spółdzielni, a także dalsze plany w tym zakresie.

Warto zaznaczyć, że wraz z rozpoczęciem naboru wniosków do programu „Słoneczne Dachy„, WFOŚiGW w Poznaniu zorganizuje także cykl spotkań informacyjnych, których adresatami będą zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Odbędą się one w subregionie konińskim (4. marca br.), w subregionie kaliskim (12. marca br.), w subregionie pilskim (19. marca br.), a w subregionie poznańskim w drugiej połowie marca br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WUW i WFOŚiGW w Poznaniu

fot. 2 x WUW

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama