Samochody elektryczne dla ekopatrolu

Samochody elektryczne dla ekopatrolu

Ekopatrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy (SM) otrzymał pięć nowych aut – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodał, że są to samochody elektryczne, wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne przy interwencjach dotyczących zwierząt.

Wybraliśmy samochody elektryczne, bo chcemy walczyć z ociepleniem klimatu. Ten zakup ma też wymiar praktyczny, bowiem te auta będą się mogły poruszać po buspasach i tym samym szybciej dojechać na miejsce interwencji – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podczas przekazania samochodów zakupionych z budżetu miasta.

Samochody elektryczne dla ekopatrolu – charakterystyka

Każdy pojazd jest wyposażony w klatki wykonane z tworzywa sztucznego do transportu zwierząt oraz w specjalistyczny sprzęt: chwytaki weterynaryjne składane, podbieraki i pętlę do chwytania psów, a także w zestaw do odławiania węży (worek, chwytak, wymienne końcówki) i koło MDC z siatką do odławiania innych zwierząt.

Wszystkie szyby w przedziale przewozowym są zabezpieczone siatką metalową chroniącą okna przed wybiciem przez przewożone zwierzęta.

Jak podaje UM, samochody elektryczne dla ekopatrolu spełniają wymogi pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Wyposażone są również w urządzenia GPS oraz w rejestratory mobilne zapisujące obraz kamer do rejestracji obrazu przedpola oraz tyłu pojazdu.

Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych zostały zainstalowane na terenie siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10, a samochody na w pełni naładowanych akumulatorach będą mogły przejechać minimum 120 km.

Zakupione samochody elektryczne dla ekopatrolu to pojazdy marki renault kangoo ZE, które zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym będą mogły poruszać się po buspasie, co w znacznym stopniu ma skrócić czas dojazdu na miejsce zgłoszenia. Wszystkie pojazdy są wyposażone i przystosowane do przewozu zwierząt zgodnie z obowiązującymi normami – dodaje stołeczny magistrat.

Koszt zakupu samochodów to 1,1 mln zł. Został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Warszawska straż miejska poprzez wymianę taboru samochodowego przystąpiła do realizacji zapisów ustawy o elektromobilności oraz wpisała się w realizację uchwały Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.

Ekopatrol działa już 20 lat

W trakcie interwencji podjętych w 2019 r. ekopatrol udzielił pomocy 9965 zwierzętom, z czego 50,5% stanowiły ptaki, 47% ssaki, a 2,5% gady. Wśród ssaków najwięcej było psów (2272 szt.), kotów (1393), nietoperzy (371) i jeży (324). Wśród ptaków najwięcej było gołębi (2377), kaczek (635) i wron (562),a pośród gadów – żółwi (29) i zaskrońców (22), zdarzały się też agamy brodate i gekony.

Warto zwrócić też uwagę, że Ekopatrol SM w tym roku będzie obchodził 20-lecie swojego istnienia. Obecnie działa on w strukturze Oddziału Ochrony Środowiska. Pracujący w nim funkcjonariusze zapobiegają m.in. bezdomności zwierząt oraz przeciwdziałają zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z pozostawieniem zwierząt domowych bez opieki. Udzielają też pomocy zwierzętom chorym, rannym, dzikim, egzotycznym i wolno żyjącym. W trakcie wykonywania codziennych zadań funkcjonariusze z Referatu ds. Ekologicznych wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt.

Realizacja tych zadań jest uzależniona od możliwości korzystania ze specjalistycznego sprzętu, w tym ze sprawnego transportu umożliwiającego szybkie podjęcie interwencji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

partner merytoryczny

reklama

 

reklama

partner medialny