OZE

Czy są zainteresowani OZE?

Czy mieszkańcy są zainteresowani energią ze źródeł odnawialny pyta Urząd Miasta Włocławek (UM).

Miasto prowadzi obecnie analizę pod kątem zainteresowania mieszkańców realizacją zadań dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogą być finansowane ze środków zewnętrznych.

Włocławski magistrat szuka zainteresowanych korzystaniem z OZE

Istnieje bowiem możliwość sięgnięcia po dofinansowanie na tego typu inwestycje. Jest ono udzielane w ramach działania 3.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, z osi priorytetowej 3. „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO).

Celem projektu planowanego przez włocławski magistrat ma być wsparcie mieszkańców Włocławka, planujących montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych (mikroinstalacje) oraz w budynkach użyteczności publicznej, poprzez stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania na zakup i montaż tego typu urządzeń.

Zgodnie z RPO dofinansowanie takiego projektu może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych.

Dlatego też osoby zainteresowane udziałem w projekcie są proszone o wypełnienie wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie. Jak zaznacza UM, złożenie takiej deklaracji jest jedynie wyrazem zainteresowania mieszkańców udziałem w projekcie i ma charakter czysto informacyjny.

Ankieta dotycząca odnawialnych źródeł energii (OZE) jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.bip.um.wlocl.pl/odnawialne-zrodla-energii-oze oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM) stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Środowiska lub w Wydziale Środowiska.

Na wypełnione wstępne deklaracje UM czekać będzie do 30 kwietnia br., a można je dostarczyć osobiście, pocztą lub skany na adres e-mail: srodowisko@um.wloclawek.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl

reklama