Elektrownia słoneczna „Rzezawa 60”

W małopolskiej gminie Rzezawa powstała jedna z 10 największych wielkopowierzchniowych farm słonecznych w Polsce. 6 września br. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu pn. „Rzezawa 60”. Podczas uroczystości podsumowano kluczowe etapy tej inwestycji oraz jej najważniejsze parametry – podała firma Alseva. Według firmy, rozwiązania przyjęte na etapie projektowania i budowy farmy dają gwarancję jej maksymalnej wydajności produkcyjnej. Mają też gwarantować efektywne zarządzanie systemem elektroenergetycznym.

„Rzezawa 60” – elektrownia słoneczna o powierzchni 50 ha

Elektrownia słoneczna „Rzezawa 60” to inwestycja zrealizowana terenie o powierzchni na 50 ha. Objęła ona także 8,5 km zrealizowanej linii kablowej wysokiego napięcia. Skala projektu wymagała wykorzystania aż 625,5 km kabla oraz 1700 ton stali – podała firma.

Inwestycja została zrealizowana przez dewelopera i producenta energii – firmę Sunly. Fundusz Sunly nabył pakiet kontrolny ALSEVA w ubiegłym roku, a w farmę fotowoltaiczną Rzezawa zainwestował 33 miliony euro. Farma Rzezawa 60 MW jest nie tylko jednym z większych projektów w Polsce, jest też pod wieloma względami innowacyjna.

Firma podkreśla, że na terenie elektrowni słonecznej wykorzystano nowoczesne rozwiązania, takie jak 203 inwertery w układzie rozproszonym. Umożliwiają one kompensację mocy biernej. Wybudowano również osiem stacji transformatorowych o dużej mocy, do których podłączono 30 falowników stringowych o mocy 250 kVA każdy.

Konstrukcje tworzące projekt „Rzezawa 60” zostały pokryte powłoką Magnelis, co ma gwarantować ponadprzeciętną wytrzymałość. Z kolei do zaprojektowania farmy fotowoltaicznej został wykorzystany zaawansowany model matematyczny. Dzięki temu zastosowano nachylenie paneli wynoszące 20° względem gruntu oraz odległość międzyrzędową 2,5 m. Ma to pozwolić na maksymalną optymalizację działania elektrowni słonecznej.

Firma zaznacza, że we współpracy z Politechniką Krakowską stworzyła program do obliczania pojemności i optymalnego doboru magazynów energii. Stanowi to duży krok ku stabilizacji polskiego systemu elektroenergetycznego. Kolejnym etapem będzie budowa takiego magazynu energii – zapowiada Alseva.

Rozwiązania zgodne z wymaganiami NC RfG

Z kolei układy regulacji zdalnej zapewniają produkcję mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej zgodnie z wymaganą dyspozycją mocy. To z kolei umożliwia regulację np. napięcia w węzłach sieci elektroenergetycznej. Wykorzystanie źródeł rozproszonych do bilansowania pod kątem napięcia i mocy biernej jest bardzo perspektywiczne – podkreśla firma.

Przyjęte rozwiązania, takie jak układ sterowania farmą fotowoltaiczną „Rzezawa 60”, są zgodne z wymaganiami NC RfG – zapewnia Alseva. Przykładowo, operator systemu dystrybucyjnego (OSD) ma możliwość elastycznego sterowania zmianami produkcji mocy, ponieważ sygnały sterujące są w tej instalacji zadane przez nowoczesne układy telemechaniki.

Ze względu na częste zmiany w parametrach jakości energii elektrycznej oraz remonty sieci energetycznych zdalna kontrola pracy jest dziś koniecznością. Zgodnie z obowiązującymi standardami, możliwość zdalnego podglądu pracy farmy słonecznej jest realizowana poprzez systemy SCADA.

– Jesteśmy obecnie jednym z czołowych dostawców innowacyjnych, efektywnych kosztowo i energetycznie rozwiązań w zakresie projektowania, budowy, utrzymania, wytworzenia lub magazynowania zielonej energii w Polsce. Koronnym przykładem takiej realizacji jest „Rzezawa 60 MW”, jedna z największych farm fotowoltaicznych na terenie kraju. Cały czas rozwijamy nasze portfolio projektów realizowanych wspólnie z estońskim inwestorem Sunly, który prężnie działa na rynku OZE i magazynowania energii w Polsce oraz w krajach bałtyckich. W planach mamy budowę kolejnych wielkopowierzchniowych elektrowni słonecznych o łącznej mocy nawet 4-krotnie przewyższającej ten projekt. Prowadzimy także rozmowy z innymi partnerami – powiedział Kacper Łazowski, prezes Zarządu Alseva EPC.

Nie tylko „Rzezawa 60”…

Działalność Grupy ALSEVA, która wspólnie z inwestorem Sunly rozwija blisko 70 projektów fotowoltaicznych w całej Polsce, wpisuje się w zieloną transformację i coraz szersze zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Postrzegamy Polskę jako bardzo atrakcyjny rynek z dużym potencjałem wzrostu w przyszłości. Razem z lokalnym zespołem, który także dostrzega szanse, możemy w nadchodzących latach zwiększyć produkcję czystej energii w regionie – dodał Priit Lepasepp, założyciel i dyrektor generalny Sunly.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu