Inwestycje termomodernizacyjne

Rybnickie inwestycje termomodernizacyjne dofinansowane

Niemal 3,3 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) pozyskano na dwie kolejne rybnickie inwestycje termomodernizacyjne, które przyczynią się też do poprawy jakości powietrza. O pozyskaniu wsparcia poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Inwestycje termomodernizacyjne dofinansowane – Szkoła Podstawowa nr 24

Magistrat podkreśla, że rozstrzygnięto kolejny konkurs o wsparcie w ramach RFIL, a Rybnik uzyskał wsparcie dla dwóch kolejnych inwestycji w zakresie poprawy jakości powietrza.

Pierwszy z projektów dotyczy Szkoły Podstawowej nr 24 w dzielnicy Radziejów. Jak wskazuje UM, przedmiotem inwestycji będzie kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej (docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien i drzwi, zamurowanie części otworów, docieplenie stropodachów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – c.o. i budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej). Ponadto zaplanowano wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o. i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na źródła oparte o odnawialne źródła energii (OZE). Mają to być dwie pompy ciepła – gruntowa i powietrzna. Wartość inwestycji to 2,4 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z RFIL to 2,04 mln zł (85% kosztów). Inwestycja jest planowana do wykonania w 2021 r. – dodaje UM.

Inwestycje termomodernizacyjne dofinansowane – Przedszkole nr 32

Drugi z projektów dotyczy Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień. Przedmiotem inwestycji będzie kompleksowa termomodernizacja placówki, obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych. Ponadto prace obejmą wymianę okien i drzwi, docieplenie stropu, a także modernizację instalacji c.o. W budynku zaplanowano również wymianę węglowego źródła ciepła na potrzeby c.o i c.w.u. na źródło oparte o gaz. Wartość inwestycji to 1,5 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z RFIL to 1,275 mln zł (85% kosztów). Inwestycja również jest planowana do wykonania w bieżącym roku.

Obie inwestycje wygenerują szereg korzyści ekonomicznych – przekonuje UM. Dzięki obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną łącznie o 2276,70 GJ rocznie, redukcji ulegnie także emisja pyłu PM10 oraz CO2 odpowiednio o 252,83 kg oraz 181,90 ton. Co istotne zmniejszone zostaną także koszty związane z ogrzewaniem obydwu budynków oświatowych. Nie bez znaczenia będzie również poprawa ich estetyki – podkreśla magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama

reklama