Rybnicki Okręg Wodorowy

Rybnicki Okręg Wodorowy – wodorowa przyszłość Rybnika?

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował o zainaugurowanym projekcie ROW 2.0 – jest to przedsięwzięcie określające wodorową przyszłość Rybnika. ROW 2.0 to wspólny projekt Miasta Rybnika i Politechniki Śląskiej. Jego celem jest transformacja Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybnicki Okręg Wodorowy. Ma to być ośrodek nowoczesnych technologii opartych o zrównoważone, efektywne źródła zielonej energii.

Rybnicki Okręg Wodorowy zamiast Rybnickiego Okręgu Węglowego

Od Rybnickiego Okręgu Węglowego do Rybnickiego Okręgu Wodorowego. To brzmi dumnie, choć niektórzy mówią – nierealistycznie. Ale ja głęboko wierzę w tę ideę – przekonywał Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Musimy rozpocząć proces głębokiej zmiany profilu miasta. W Rybniku węgiel ma wprawdzie jeszcze przyszłość przez kolejne lata, ale już teraz musimy myśleć co dalej. Rybnicki Okręg Wodorowy to inicjatywa, która będzie się rozwijać przez najbliższe lata, a która chce połączyć duży biznes, Politechnikę Śląską i potrzeby lokalnych samorządów. Ta współpraca ma sens – dodał.

W spektrum działania Ministerstwa Przemysłu jest działanie na rzecz transformacji Śląska, nie tylko pod kątem wygaszania górnictwa węgla kamiennego, ale również na rzecz holistycznego działania w zakresie transformacji Śląska – powiedziała Joanna Pauly, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych Ministerstwa Przemysłu. – Chodzi między innymi o popieranie różnego rodzaju strategii, których przykładem jest właśnie Rybnicki Okręg Węglowy – już nie Węglowy, ale Wodorowy. To przykład dla innych samorządów, że to co powstaje w zaciszu naukowych gabinetów staje się technologią dostępną dla nas wszystkich i za chwilę będzie po prostu zwykłą technologią. Będziemy stałymi obserwatorami tych badań – podkreśliła.

Podpisano też porozumienie o współpracy

22 marca podpisano również porozumienie o współpracy badawczo-naukowej pomiędzy: Politechniką Śląską, Miastem Rybnik oraz spółką PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy.

Jak przekonuje UM, porozumienie określa zasady współpracy na linii biznes – samorząd terytorialny – placówka naukowa. Jej celem będzie m.in. badanie procesu eksploatacji autobusów zasilanych wodorem i zużycia wodoru w trakcie ich eksploatacji. Zbadana ma być także wydajność tego rodzaju środka transportu. Celem jest także wyciągnięcie, praktycznych wniosków wynikających z tego rodzaju usług publicznych oraz zbadanie możliwości wprowadzenia dalszych ulepszeń tego rodzaju środka transportu.

Współpraca trzech partnerów – środowiska naukowego, samorządowego i podmiotów prywatnych to najlepszy model rozwoju każdego biznesu, a szczególnie biznesu, który dopiero się rozwija, jakim jest łańcuch wartości wodorowej – podkreślił Maciej Nietopiel, prezes Zarządu spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. – Nasze zaangażowanie polega na tym, że jesteśmy w stanie dostarczyć te technologie i zaimplementować je w tkance miejskiej. Już w tej chwili dostarczamy do Rybnika zielony wodór na naszą stację tankowania, po Rybniku jeździ 20 autobusów wodorowych, które wożąc pasażerów nie emitują żądnych szkodliwych substancji. Mam nadzieję, że w przyszłości ta współpraca będzie się rozwijała równie intensywnie jak dotychczas – dodał.

Rybnicki Okręg Wodorowy – świetna inicjatywa

ROW w ROW czyli Rybnicki Okręg Węglowy w Rybnicki Okręg Wodorowy, to świetna inicjatywa, i pozostaje mi tylko życzyć, by wszyscy szli w tym samym kierunku. Wodór jest nośnikiem energii, którą możemy wykorzystać w różnych procesach: grzewczych, mechanicznych. Wodór pozwala nam przejść w zupełnie nową epokę – podsumował dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. W. Zielińska/UM Rybnik

Partner Portalu

Partner Portalu