Rozwój rynku biogazu i biometanu

Rozwój rynku biogazu i biometanu w Polsce

Z inicjatywy Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, 13 października br. Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki podpisali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań, efektem których ma być rozwój rynku biogazu i biometanu w Polsce – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Jak zaznacza resort, rezultatem współpracy ma być wypracowanie, podpisanie, a następnie realizacja „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Rozwój rynku biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla transformacji gospodarki

Jak podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, rozwój rynku biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i jest ważnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. – Zwiększenie wytwarzania energii z biogazu i biometanu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, a także wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. To również ważny element walki o poprawę jakości powietrza – powiedział i dodał, że: – Instalacje biogazowe dają nam stabilne źródło gazu. Ich interdyscyplinarność oraz wielokierunkowość zastosowania tego paliwa to przesłanki, aby stworzyć dla nich warunki rozwoju, które zdynamizują sektor.

Z kolei wiceminister Zyska zwrócił uwagę, że jednym z głównych filarów realizowanego procesu transformacji jest dynamiczny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym przede wszystkim instalacji rozproszonych, powstających przy zasobach wykorzystywanych przez nie surowców. – Właśnie takim źródłem są biogazownie, a w niedalekiej przyszłości, powstające na ich bazie biometanownie. Dlatego właśnie, jako pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, podejmuję działania mające na celu zdynamizowanie rozwoju sektora biogazowego – zaznaczył wiceminister Zyska.

Rozwój rynku biogazu i biometanu – mechanizmy wsparcia OZE

Przypomniał też, że rząd, dostrzegając krajowy potencjał biogazu, w tym biogazu rolniczego, szacowany obecnie na blisko 8 mld m3, zdecydował o stworzeniu mechanizmów wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii, które przez lata były i będą nadal udoskonalane – wskazuje MKiŚ. – Wsłuchując się w potrzeby sektora biogazowego, przygotowaliśmy kolejne propozycje przepisów mających na celu wydłużenie okresu obowiązywania obecnie funkcjonujących systemów wsparcia dla biogazu. Intensywnie pracujemy także nad nowymi rozwiązaniami ukierunkowanymi bezpośrednio na biometan – wyjaśnił.

Pełnomocnik ds. OZE dodał też, że osiągnięcie wyznaczonych celów krajowych i unijnych jest wielkim wyzwaniem interdyscyplinarnym, które dotyczy wszystkich sektorów gospodarki i całego społeczeństwa. – Dlatego tak ważny jest stały dialog między wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w transformacji, w tym administracją państwową, przedsiębiorstwami i obywatelami. Podpisywany dziś list intencyjny jest elementem tego dialogu. Wierzę, że dzisiejsza uroczystość to kolejny krok w kierunku rozwoju polskiej gospodarki, transformacji energetyki i zapewnienia odpowiednich warunków, w tym cen energii i gazu, polskiemu społeczeństwu – podsumował wiceminister.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny