Rozwój polskiej elektromobilności

Rozwój polskiej elektromobilności – wsparcie dla samorządów

Energa Operator wesprze rozwój polskiej elektromobilności i we współpracy z samorządami wybuduje ok. 280 stacji ładowania pojazdów elektrycznych – poinformowała Energa.

Rozwój polskiej elektromobilności – operator we współpracy z samorządami uzgodnił lokalizacje stacji ładowania

Energa Operator wspólnie z władzami poszczególnych gmin uzgodniła plany budowy sieci stacji ładowania i konkretne, optymalne pod względem przyszłego użytkowania lokalizacje. Poszukiwane były miejsca charakteryzujące się dużym ruchem pojazdów, jak okolice galerii i pasaży handlowych, dworców i węzłów komunikacyjnych czy obiektów rekreacyjnych (np. hoteli i SPA). Innym kryterium była gęstość zaludnienia, dlatego wybierano najbardziej optymalne punkty w dzielnicach mieszkalnych – podkreśliła Energa.

Po uzgodnieniu planów przyłączeń i uchwaleniu ich przez radnych gmin, Energa Operator przystąpi do prac projektowych. Rozpoczęcie montaży pierwszych stacji ładowania planowane jest na czwarty kwartał br. Energa Operator zrealizuje tego typu inwestycje na terenie ośmiu miast. W Gdyni będzie to 10 stacji ładowania, w Koszalinie 27 i Elblągu też 27, a w Płocku od 23 do 26. Z kolei we Włocławku zamontowanych będzie 29 stacji ładowania, w Toruniu – 46, a w Olsztynie – 47 i w Gdańsku – 69. Wszystkie stacje wyposażone będą w dwa punkty do ładowania.

Rozwój polskiej elektromobilności zgodnie z ustawą

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, polskie samorządy powinny posiadać na swoim terenie określoną liczbę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To, ile urządzeń powinno znaleźć się w danym mieście do końca marca 2021 r., określa stosunek liczby mieszkańców do liczby zarejestrowanych samochodów i ich przelicznika na każdy tysiąc mieszkańców. Dla przykładu, miejscowość od 100 tys. mieszkańców, w której zarejestrowanych jest 60 tys. samochodów, z których 400 przypada na każdy tysiąc mieszkańców, powinna mieć 60 stacji ładowania.

W styczniu tego roku samorządy zobligowane były przygotować zestawienie posiadanych i budowanych stacji. Na terenach, na których ich łączna liczba okazała się niższa niż wskazana w ustawie, operatorzy sieci dystrybucyjnych wybudują brakujące stacje ładowania, wspierając tym samym samorządy.

Zgodnie z ustawą, po oddaniu przez Energę Operatora urządzeń do użytku, Urząd Regulacji Energetyki (URE) na wniosek władz gminy wskaże operatora ogólnodostępnej sieci ładowania. Wybrane przez URE przedsiębiorstwo obejmie zarząd nad nowymi stacjami na rok. W tym czasie Energa Operator zorganizuje przetarg na wyłonienie docelowego operatora sieci – informuje Energa.

Na podstawie media.energa.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama