Rozwój lądowych farm wiatrowych

Rozwój lądowych farm wiatrowych i nie tylko – badania świadomości Polaków

Mieszkańcy Polski bardzo pozytywnie odnoszą się do rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju – o takich wynikach badania świadomości i zachowań dotyczących m.in. rozwoju elektrowni wiatrowych (zarówno lądowych, jak i morskich), przeprowadzonego w listopadzie 2020 r., poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Jak zaznacza resort, badanie wskazało m.in., że 85% respondentów popiera rozwój lądowych farm wiatrowych, a 76% badanych chciałoby używać energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

Rozwój lądowych farm wiatrowych – badania świadomości i zachowań z wynikiem pozytywnym

Resort klimatu i środowiska wskazuje, że rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce popiera 85% mieszkańców kraju (odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”). Z kolei 24% mieszkańców Polski zadeklarowało, że mieszka w okolicy lądowych farm wiatrowych. Respondenci z tej grupy pozytywnie oceniają działania władz lokalnych i inwestorów farmy wiatrowej na etapie jej powstawania – ponad połowa z nich jest tego zdania (54% ocen pozytywnych wśród badanych mających w swojej okolicy zamieszkania farmy wiatrowe).

Co siódmy badany uważa, że lądowe farmy wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. W analizie ze względu na wiek respondentów można zauważyć, że im starszych osób dotyczy ankieta tym niższy jest odsetek ocen pozytywnych, lecz – jak zaznacza MKiŚ – nadal, nawet w najstarszej grupie wiekowej, ponad połowa wskazań jest pozytywna (58%).

Resort zwraca przy okazji uwagę, że moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce (dane dla III kwartału 2020 r.) wynosi 6,1 GW (III kwartał 2020 r.). Dodatkowo, w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstaną kolejne lądowe elektrownie wiatrowe o mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 4,2 GW. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć zatem ok. 10 GW – szacuje MKiŚ.

Nie tylko rozwój lądowych farm wiatrowych. Energia wiatrowa morska także z poprciem

Mieszkańcy Polski w zdecydowanej większości popierają także rozwój morskich farm wiatrowych (83%). Do takich planów pozytywnie nastawieni są wszyscy uczniowie i studenci. Najmniej pozytywnie takie plany oceniają emeryci i renciści, choć nadal w zdecydowanej większości są oni „za” (73%).

Energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76% respondentów.

Morskie farmy wiatrowe są oceniane, jako pozytywnie wpływające na środowisko – takie przekonanie widoczne jest w 67% wskazań raczej lub zdecydowanie pozytywnych, a ośmiu na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Resort dodaje, że zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. planowane jest osiągniecie mocy morskich farm wiatrowych na poziomie 5,9 GW. Do  2040 r. ich łączna moc ma się mieścić w przedziale 8-11 GW. Projekty zlokalizowane na Bałtyku mają być oddawane do użytku pomiędzy 2024 r. a 2033 r.

Resort dodaje przy okazji, że przygotował projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która ma umożliwić rozwój tej nowej nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 17 grudnia 2020 r. i jest obecnie przedmiotem prac Senatu RP.

Rozwój lądowych farm wiatrowych (i morskich) – kilka słów o badaniu

Jak podał MKiŚ, jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16 –17 listopada 2021 r. za pomocą techniki CATI, czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo), a maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/-3,1%.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)