rozwój fotowoltaiki

Rozwój fotowoltaiki napędzi popyt na miedź

Rynek fotowoltaiczny w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. W ubiegłym roku przybyło 235 MW mocy ze źródeł fotowoltaicznych (PV), co pozwoliło zająć naszemu krajowi 9. miejsce w Unii Europejskiej (UE) pod względem skali przyrostu – zwraca uwagę Europejski Instytut Miedzi (EIM). Jednocześnie Instytut, powołując się na raport Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) pt. „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019”, wskazuje, że w całym 2019 r. w Polsce powstanie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a łączna moc polskiej fotowoltaiki wyniesie 1,5 GW. Tylko trzy unijne kraje będą rozwijać się szybciej pod tym względem. Jak szacują eksperci EIM, fotowoltaiczny boom będzie wiązał się także ze znacznym wzrostem popytu na miedź. W ciągu najbliższych 20 lat zapotrzebowanie osiągnie nawet 87 tys. ton.

Gorączka miedzi przez rozwój fotowoltaiki

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce jest efektem kompleksowego wsparcia, kierowanego zarówno do dużych inwestorów – poprzez aukcje OZE, jak również do osób fizycznych, m.in. w postaci tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Ważnym krokiem była nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE) – rozszerzająca definicję prosumenta o przedsiębiorców. Dzięki temu energia słoneczna staje się coraz szerzej dostępna, a prosumentem może stać się każdy z nas, zapewniając sobie tym samym źródło taniej energii. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. optymistycznie zakłada, że w ciągu dwóch dekad łączna moc instalacji PV wzrośnie do ponad 20 GW – dodaje EIM.

Jeśli powyższe przewidywania się sprawdzą, odczuwalnie wzrośnie zapotrzebowanie na miedź. Metal ten jest kluczowym składnikiem systemów energii słonecznej, zwiększającym ich wydajność i niezawodność. Doskonałe przewodnictwo elektryczne i cieplne miedzi jest niezbędne w gromadzeniu, magazynowaniu i dystrybucji energii słonecznej. W instalacjach służących do wytwarzania energii z OZE, posiadających miedziane uzwojenia, rurki i kable, wykorzystuje się od 4 do 6 razy więcej tego metalu aniżeli w przypadku instalacji produkujących energię z paliw kopalnych1.

W systemach fotowoltaicznych zużywa się przeciętnie około 4,7 tony miedzi na 1 MW mocy. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 20 lat będziemy potrzebować dodatkowych 87 tys. ton miedzi do stworzenia instalacji PV w Polsce. A przecież zapotrzebowanie to będzie rosło równie mocno w całej Unii. Ponieważ mamy duże złoża i jesteśmy jednym z czołowych producentów tego metalu na świecie, można założyć, że dzięki rozwojowi OZE czeka nas prawdziwa gorączka miedzi – mówi Michał Ramczykowski, prezes Zarządu Europejskiego Instytutu Miedzi.

Rozwój fotowoltaiki zwiększy znaczenie projektów recyklingowych

Wysoki popyt na miedź przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej europejskich społeczeństw, przyczyni się do stopniowego zwiększania znaczenia projektów recyklingowych w przemyśle. Miedź jest niezbędnym składnikiem efektywnej transformacji energetycznej. Jej atutem jest to, że można ją wielokrotnie poddawać recyklingowi bez utraty wydajności. Nie ma również żadnej różnicy w jakości miedzi pochodzącej z odzysku i tej dopiero wydobytej. Recykling miedzi jest energooszczędny i wymaga do 80-90% mniej energii niż produkcja pierwotna. W ciągu ostatniej dekady, już ok. połowa rocznego wykorzystania miedzi w UE pochodziła z odzysku – podkreśla EIM.

Każda dodatkowa instalacja PV oznacza z jednej strony minimalizację emisji, a z drugiej rozwój instalacji elektrycznej, a następnie rozbudowę i wzmocnienie sieci niskiego i średniego napięcia, co powoduje również zwiększenie zapotrzebowania na miedziowy surowiec – zaznacza prof. Przemysław Komarnicki z Instytutu Fraunhofer IFF.

Źródło:

  1. https://www.copper.org/environment/sustainable-energy/pdf/CDA-Solar-Infographic.pdf

Na podstawie informacji nadesłanej przez EIM

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

reklama

 

partner medialny