Rozwój elektromobilności

Rozwój elektromobilności

GreenWay Polska (GWP) oraz Clean Technica opublikowały raport będący zbiorem wskazówek dla samorządów w zakresie optymalnego rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

Jak zaznacza GWP, dokument oparty jest na doświadczeniach międzynarodowych ekspertów oraz na dobrych praktykach wdrażanych w europejskich miastach.

Celem opracowania pt. „Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – wytyczne dla miast” jest zaprezentowanie najlepszych praktyk dotyczących rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Raport został opracowany przez GreenWay Polska i Clean Technica przy współpracy licznych europejskich ekspertów zaangażowanych w rozwój elektromobilności.

Rozwój elektromobilności – rekomendacje dla samorządów

Jak podaje GWP, autorzy opisali w raporcie znaczenie elektromobilności dla rozwoju miast, w tym przede wszystkim aspekty zdrowotne i środowiskowe. Zwrócili także uwagę na wpływ transportu elektrycznego na rozwój gospodarczy miast i regionów. Przedstawiono w nim również rekomendacje co do możliwych ról samorządów w rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.

W dokumencie znalazły się podstawowe informacje dotyczące technologii ładowania pojazdów elektrycznych oraz wskazówki dotyczące dobrych praktyk w zakresie projektowania i lokalizacji stacji ładowania oraz sposobów zarządzania taką infrastrukturą. Raport prezentuje również informacje na temat finansowania rozwoju infrastruktury elektromobilności oraz dane dotyczące kosztów jej utrzymania. Dzięki temu samorządy będą mogły lepiej przygotowywać działania związane z rozwojem takiej infrastruktury i podejmować świadome decyzje w tym zakresie.

Dokument zachęca gminy, zwłaszcza duże miasta, by już teraz zaczęły planować inteligentną infrastrukturę ładowania dla samochodów elektrycznych. Podkreśla również fakt, iż gminy mają możliwości oraz narzędzia niezbędne do rozwoju instalacji ładowarek w przestrzeni publicznej.

Wspierać samorządy w zarządzaniu infrastrukturą ładowania

GreenWay Polska podkreśla, że jest żywotnie zainteresowana rozwojem infrastruktury ładowania przez samorządy, gdyż wzrost ilości stacji ładowania istotnie wpływa na zwiększanie się zainteresowania zakupem samochodów elektrycznych.

Samorządy budujące i zarządzające infrastrukturą będą musiały się do tego przygotować tworząc własne procedury i systemy, co z kolei wygeneruje dodatkowe koszty. Alternatywą może być powierzenie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury niezależnym operatorom. – Takie rozwiązanie daje wiele korzyści, np. właściciel punktów ładowania nie musiałby martwić się o stronę techniczną, nie musiałby inwestować w systemy informatyczne i procedury monitorowania. Istniałby wówczas czytelny podział zadań na zlecającego, jakim jest samorząd, i wykonawcę – jakim byłby operator stacji ładowania. Tak łatwiej stawiać wymagania i egzekwować wysoką jakość realizacji usług, przy utrzymaniu kosztów na racjonalnym poziomie – przekonuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez GWP

fot. GWP

partner merytoryczny