rozwiną OZE w Wielkopolsce

Rozwiną OZE w Wielkopolsce

Grupa Energa poinformowała, że przystąpiła do Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Zawarte porozumienie rozpocznie współpracę w zakresie uczestnictwa regionu w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych (Platforma Węglowa).

W ramach porozumienia rozwiną OZE w Wielkopolsce Wschodniej

Grupa Energa posiada prawo do terenów pokopalnianych o powierzchni powyżej 300 ha, na których planuje realizację kilku przedsięwzięć w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podkreśla spółka energetyczna, doskonała współpraca z przedstawicielami Gminy Przykona (pow. turecki) spowodowała, że obecnie w trakcie realizacji jest projekt budowy Farmy Wiatrowej 30 MW „Przykona”, a kolejne projekty są w trakcie przygotowywania.

Porozumienie, o którym mowa, zostało zawarte pomiędzy przedstawicielami Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządem Energa. Jednocześnie został podpisany list intencyjny z Wójtem Gminy Przykona.

Dzisiejsze wydarzenie znakomicie wpisuje się w naszą strategię rozwoju i realizacji inwestycji w obszarze centrum odnawialnych źródeł energii. Podpisujemy list intencyjny, który mam nadzieję rozpocznie wzajemną owocną współpracę i rozszerzy ofertę projektów inwestycyjnych regionu. Mamy ambicje, aby na tych terenach zbudować wzorcowe Centrum OZE Grupy Energa i zastosować różne rozwiązania w zakresie paneli fotowoltaicznych, a także różne technologie magazynowania energii – stwierdził Grzegorz Ksepko prezes Zarządu Grupy Energa.

Tereny pokopalniane leżące na terenie Gminy Przykona to nieruchomości będące w posiadaniu Grupy Energa. Ten fakt stwarza doskonałą okazję do rozpoczęcia nowych przedsięwzięć w obszarze OZE. W trakcie realizacji jest już projekt budowy Farmy Wiatrowej „Przykona”. Z kolei w przygotowaniu są kolejne – dwie farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii, które w znaczący sposób wpłyną na strategię zarządzania energią elektryczną.

Prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy. Nowa farma wiatrowa Grupy Energa ma być gotowa w II kwartale 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę Energa.

fot. Grupę Energa